Kennisdeling

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, rapporten, presentaties, onderwijsprojecten en workshops vanuit de learning community van TROEF.

Investigating the energy flexibility of Dutch office buildings on single building level and building cluster level

Christina Papachristou demonstreert dat Nederlandse kantoren meer dan 14GWh aan flexibiliteit kunnen bieden aan het Nederlandse energienet. Dit alleen met het bufferen van thermische massa waarmee ook het temperatuurcomfort in de kantoren zelf verbetert kan worden. Flexibel afnemen van het net kan een grote rol spelen in de energietransitie. TROEF moet het mogelijk maken voor kantoren en gebouwen om deel te nemen aan het nieuwe energie ecosysteem.

Evaluating the potential value of energy flexibility deployment in an energy community - A case study in Bunnik

In deze master thesis heeft Roald de Bruijn beoogd de waarde te identificeren en evalueren die voortkomt uit de inzet van energie flexibiliteit. Gebruik is gemaakt van het BAM Living Lab in Bunnik waar de waarde van flex uit assets als een laadplein, een batterij en warmtepompen is onderzocht in verschillende uitgangspunten. Onder andere komt uit het onderzoek naar voren dat de situatie met flex uit alle assets het meeste waarde oplevert en opzichzelf de batterij het meeste waarde oplevert. Daarnaast levert een uitgangspunt waarbij PV-systemen het meeste overheersen t.o.v. wind energie de meeste waarde uit flex op.

Flexibility deployment of a heating system with a heat pump in residential towers - A case study on towers Stoker & Brander

In deze master thesis heeft Beatrix Bos onderzoek gedaan naar de waarde van de (potentieel) beschikbare energieflexibiliteit van een warmtepomp voor een case study van twee woontorens in Nederland. De thermische massa van de gebouwen wordt gebruikt om energie te bufferen om zo de energievraag te verlagen op momenten dat er netcongestie dreigt of wanneer de productie van hernieuwbare energie laag is. Een comfortabele binnentemperatuur is daarbij een strikte voorwaarde. De waarde van de energieflexibiliteit is onderzocht door middel van gedetailleerde energiesimulaties van de gebouwen in combinatie met een financieel waardemodel waarin verschillende toekomstscenario's worden vergeleken. In de scenario's wordt een grote onzekerheid meegenomen over de toekomstige prijzen op de energiemarkt. Desalniettemin laten de resultaten zien dat er tenminste 20% kan worden bespaard op de elektriciteitskosten voor de gebouwen.