In deze master thesis heeft Roald de Bruijn beoogd de waarde te identificeren en evalueren die voortkomt uit de inzet van energie flexibiliteit. Gebruik is gemaakt van het BAM Living Lab in Bunnik waar de waarde van flex uit assets als een laadplein, een batterij en warmtepompen is onderzocht in verschillende uitgangspunten. Onder andere komt uit het onderzoek naar voren dat de situatie met flex uit alle assets het meeste waarde oplevert en opzichzelf de batterij het meeste waarde oplevert. Daarnaast levert een uitgangspunt waarbij PV-systemen het meeste overheersen t.o.v. wind energie de meeste waarde uit flex op.

Bekijk het volledige afstudeerrapport hier.