In deze master thesis heeft Beatrix Bos onderzoek gedaan naar de waarde van de (potentieel) beschikbare energieflexibiliteit van een warmtepomp voor een case study van twee woontorens in Nederland. De thermische massa van de gebouwen wordt gebruikt om energie te bufferen om zo de energievraag te verlagen op momenten dat er netcongestie dreigt of wanneer de productie van hernieuwbare energie laag is. Een comfortabele binnentemperatuur is daarbij een strikte voorwaarde.De waarde van de energieflexibiliteit is onderzocht door middel van gedetailleerde energiesimulaties van de gebouwen in combinatie met een financieel waardemodel waarin verschillende toekomstscenario's worden vergeleken. In de scenario's wordt een grote onzekerheid meegenomen over de toekomstige prijzen op de energiemarkt. Desalniettemin laten de resultaten zien dat er tenminste 20% kan worden bespaard op de elektriciteitskosten voor de gebouwen.

Bekijk het volledige rapport hier.