Eind Juli presenteerden studenten van het multidisciplinair Quest project hun eindresultaten voor de ‘Potentie van slim laden op het Living Lab Bunnik’.  

Zes studenten van het derde jaar van de opleidingen Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht werkten de afgelopen 20 weken samen om een advies te schrijven omtrent de potentie van slim laden en V2G. Dit advies is ondersteunt door een simulatie die inzicht geeft in de potentie van slim laden.

Wat is het potentieel van slim laden voor de Living Lab Bunnik nu en in 2027 om een bijdrage te kunnen leveren aan de TROEF doelstellingen?

TROEF is een consortium van bedrijven en instellingen en houdt zich bezig met het ontwikkelen van een gelaagd energie-ecosysteem. In dit nieuwe duurzame efficiënte energiesysteem spellen elektrische voertuigen (EV)  een belangrijke een rol. Door op een slimme manier EV’s op te laden, kunnen EV’s bijdragen aan het in balans houden van de vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Het is echter onzeker wat de potentie van slim laden is op de CO2-uitstoot en energie- en investeringskosten. Op de Living Lab Bunnik wordt hier onderzoek naar gedaan.

De laadstrategie “Slim laden op zon met uurlijkse energieprijzen” heeft de meeste potentie op Living Lab Bunnik. De CO2-uitstoot en de kosten van het laadplein worden gereduceerd. De potentie van slim laden kan in de toekomst nadelig worden beïnvloed door te weinig laadplekken en naar verhouding minder lokale opwekking. Dit beïnvloedt de potentie nadelig doordat er minder waarde gehaald kan worden uit de aanstuurmogelijkheden die slim laden biedt.

De aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar het gebruikersprofiel van het laadplein. Het gebruikersprofiel heeft een grote invloed op de potentie van slim laden en V2G. Hoe meer energie een gebruiker nodig heeft om de gewenste afstand af te leggen en hoe korter de tijd die de gebruiker hiervoor heeft, hoe lager de potentie, omdat er minder ruimte is om het laadvermogen aan te sturen.

Wil je meer weten, of mee doen als student, docent of opdrachtgever, neem dan contact op met Martijn Rietbergen via martijn.rietbergen@hu.nl.