Binnen TROEF werken we met 10 resultaten, waarin elk resultaat opgedeeld is in deelresultaten. Hiervan zijn een deel publiek toegankelijk, deze worden naarmate ze zijn afgerond op deze website gepubliceerd.

Het doel van deelresultaat 10.1 is om te komen tot een businessplan voor het Internet of Energy (resultaatsgebied 10). Hierbinnen worden energiegemeenschappen met elkaar en anderen verbonden, zowel binnen als buiten TROEF. De blauwdruk uit resultaat 3.1 biedt hiervoor de basis en deelresultaten 7.1, 8.1 en 9.1 worden tevens meegenomen aangezien de Internet of Energy propositie voortbouwt op die van hen. Dit deelresultaat richt zich hierbij op de volgende klanten: TROEF-energiegemeenschappen (residentieel en utilitair) en niet-TROEF energiegemeenschappen. Voor elk van deze klanten zal in dit deelresultaat gekeken worden hoe de Internet of Energy waarde aan hun proposities toe kan voegen.

Binnen TROEF draagt deelresultaat 10.1 bij aan doelstelling A: Nieuwe dienstverlening voor de diverse klantgroepen in het energie-ecosysteem. Daarbinnen richt dit deelresultaat zich specifiek op ontwikkeling A2: ‘Ontwikkelen van proposities voor gebouweigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden in het nieuwe energie-ecosysteem op basis van (lokale)energie-uitwisseling, het benutten van energetische flexibiliteit én het aantonen van de (duurzame)herkomst van energie’.

Met deelresultaat 10.1 zijn de kaders neergezet voor de hier opvolgende deelresultaten van resultaatsgebied 10. Dit zal leiden tot nieuwe producten en diensten om energiegemeenschappen met elkaar en anderen te verbinden door middel van het Internet of Energy.