Binnen TROEF werken we met 10 resultaten, waarin elk resultaat opgedeeld is in deelresultaten. Hiervan zijn een deel publiek toegankelijk, deze worden naarmate ze zijn afgerond op deze website gepubliceerd.

Het doel van Resultaat 5 is het faciliteren van het uniform ontwerp van onderzoek dat binnen TROEF plaats vindt. Het is immers belangrijk dat de impact van interventies voor verhoging van de zelfconsumptie, energiebesparing en zelfvoorziening door verschillende stakeholders op een zelfde wijze wordt bepaald. Resultaat 5 richt zich daarom primair op het ontwerpen, borgen en evalueren van de projectprestaties.

Dat gebeurt onder andere door het definiëren van project-brede prestatie-indicatoren (KPIs), die centraal staan in deze rapportage voor deelresultaat 5.1. In deelresultaat 5.1 zijn de KPIs uitgewerkt voor de volgende onderwerpen: de CO2 -voetafdruk, energie efficiëntie, netto contante waarde, de impact op het netwerk, de kosten voor de eindgebruiker, en het rapportcijfer klantbeleving.

In de rapportage worden handvatten gegeven voor de berekening van de KPIs, de beschikbare data (zoals bijvoorbeeld de CO2 emissiefactoren) en de wijze waarop de KPIs gebruikt kunnen worden in andere (deel)resultaten om de impact van nieuwe TROEF oplossingen te kunnen kwantificeren.

Download hier de volledige publicatie: Deelresultaat 5.1: KPI management & experiment ontwerp