Binnen TROEF werken we met 10 resultaten, waarin elk resultaat opgedeeld is in deelresultaten. Hiervan zijn een deel publiek toegankelijk, van de niet publiek toegankelijke documenten wordt een korte samenvatting gepubliceerd.

Het doel van resultaat 8.1 is om te komen tot een specifiek waardemodel voor utiliteitgebouwen. De eerder gemaakte blauwdruk uit resultaat 3.1 is als basis genomen voor de uitwerking.  Specifiek richt deelresultaat 8.1. zich op het ontwikkelen van proposities voor gebouweigenaren, huurders , gebruikers en andere belanghebbenden in het nieuwe energie-ecosysteem op basis van (lokale)energie-uitwisseling, het benutten van energetische flexibiliteit én het aantonen van de (duurzame)herkomst van energie. 

Voor de utiliteit zijn de waarde proposities Blauwdruk, Internet of Energy Provider, Energy as a Service en Community platform relevant.  Voor elk van de waarde proposities is bepaald welke usecases van belang zijn. In totaal zijn 10 usecases geprioriteerd uit een longlist van meer dan 75 TROEF usecases.

Van elk van de waarde proposities is in interactieve sessies een Business Model Canvas opgesteld. Hiermee worden de waarde proposities concreter en specifieker. Zo werd nagedacht over de klanten van de propositie, de benodigde systemen/kosten en de waarde die de proposities voor de klant heeft.

In een tweede stap zijn vervolgens de usecases uitgewerkt om een basis te creëren voor verdere ontwikkeling. De usecases betreffen, Dashboarding op gebouw en community niveau, Coaching en Rapportages, Levering van energie, Data gedreven forecasting, Aantoonbare herkomst van energie, Leveren aFRR diensten, Direct sourcing vanuit duurzame opwek, Verhogen zelfconsumptie en Inzet dynamische tarieven.

Voor meer informatie rond de waarde proposities of inzet van specifieke usecases graag contact middels het contactformulier.