Dit deelresultaat zet het kader neer op welke manieren een laadplein waarde kan toevoegen binnen en tussen lokale energiegemeenschappen. Gebaseerd op de context van de elektrische (deel)mobiliteitsmarkt en op de uitgangspunten van TROEF (eerst slim energie gebruiken op individueel / lokaal niveau, daarna energie verdelen/verhandelen op gemeenschapsniveau en vervolgens energie uitwisselen tussen gemeenschappen) zijn drie concrete proposities te definiëren binnen resultaat 9. De proposities zijn:
  • Dynamic Smart Charging:  Het reduceren van piekbelastingen veroorzaakt door elektrische mobiliteit, waardoor meer laadsessies kunnen plaatsvinden binnen dezelfde aansluitwaarde van het gebouw.
  • EPEX Smart Charging: Het opladen van elektrische voertuig met (zo goedkoop mogelijk) ingekochte energie op de EPEX day ahead/intraday markt.
  • Laden op zon & wind: Het opladen van een elektrische auto op stroom dat (aantoonbaar) lokaal en duurzaam is opgewekt (achter dezelfde aansluiting).

De klant is in 9.1 gedefinieerd als gebouwbeheerder /- eigenaar. De drie gedefinieerde proposities worden als eerst ingericht in het Living Lab Bunnik bij de Koninklijke BAM Groep.


Download hier de volledige publicatie: Deelresultaat 9.1 Waardemodel Mobiliteit