Technologisch Ontwikkeling

Smart Grids, Digital Twins & Standaarden

Technologische ontwikkeling

TROEF bouwt mee aan het Internet-of-Energy

Om de juiste energie op het juiste moment te kunnen gebruiken moet het energie netwerk slimmer worden. Door een data-laag toe te voegen en door software te ontwikkelen die op basis van deze data slimme keuzes kan maken, wordt het mogelijk om energiestromen te optimaliseren. Zo wordt het mogelijk om de energievraag uit te stellen, batterijen op het juiste moment te laten en effectief samen te werken. De ontwikkeling van energienetten die kunnen omgaan met bi-directionele energiestromen en bi-directione informatiestromen noemen we ook wel 'Smart Grids'. Deze smart grids hebben we nodig om energie gemeenschappen vorm te geven. 

Het onderzoek naar Smart Grids, en de ontwikkeling van slimme netten is begin van de eeuw al gestart. Het is echter niet makkelijk; om smart grids toe te passen moet één van de meest complexe machines die de mens ooit heeft gemaakt worden aangepast (het energienet), zonder dat deze kan worden uitgezet. Daarnaast moeten we op een andere manier samen werken, data delen en (kennis)domeinen verbinden die nooit verbonden waren. Hoe ga je efficient en veilig om met miljoenen mensen die op verschillende momenten energie willen delen, die verschillende voorkeuren hebben? Hoe zorg je dat energie op de juiste plek komt? Hoe zorg je voor toegang? En hoe transformeert de traditionele volume gedreven industrie naar een sector die duurzame diensten biedt?

Naast technologische complexiteit zijn kennisdeling, wet- regelgeving en marktomstandigheden grote barrieres gebleken in het ontwikkelen van smart grids. De markt en wetgeving ontwikkeld zich op dit moment razend snel. Het is aan ons om de juiste diensten te leveren en de overige barrieres te overwinnen. TROEF draagt bij door standaarden toe te passen waar mogelijk, samenwerking op te zoeken, kennis te delen en nieuwe architectuur te testen. 

De reis van een visie naar de architectuur van TROEF.

Ontwikkelproces Architectuur

Binnen de architectuur groep in het TROEF consortium wordt hard gewerkt aan het creëren van het raamwerk van het TROEF ecosysteem. Gebouwen met zonnepanelen, batterijen en smartmeters; energie uitwisselen tussen gekoppelde gebouwen in energiegemeenschappen; en een landelijk netwerk van gemeenschappen in het Internet of Energy (IoE). Een complexe gelaagdheid met verschillende belangen die samen het TROEF ecosysteem vormen.

De interoperabiliteit tussen de verschillende lagen van het TROEF ecosysteem (Gebouw, gemeenschap en IoE) is een cruciaal element voor een succesvolle implementatie van TROEF. De systemen en services, zowel bestaand als ontbrekend, dienen optimaal ingezet of ontwikkeld te worden om een succesvolle interoperabiliteit te garanderen. Hier komt de TROEF architectuur bij kijken en de groep hiervoor verantwoordelijk, resultaatgebied 4.

Sinds het begin van TROEF in 2020 heeft resultaatgroep 4 zich structureel ingezet met één doel voor ogen: het creëren van de eindarchitectuur van TROEF. Maar hoe doe je dit, en wat komt hierbij kijken? De groep focust zich opvier basis resultatendie als input dienen voor de creatie van een eindarchitectuur:

  1. Blauwdruk Technische Architectuur

Deze bestaat uit een beschrijving van de Technische doelarchitectuur zoals deze voor ogen is aan het einde van TROEF en een inventarisatie met beschrijving van alle beschikbare systemen binnen het consortium.

  1. Gap analyse

Deze bestaat uit een uitgebreide analyse van de missende componenten om de doelarchitectuur te realiseren.
  1. Expert Sessies
Voor de validatie van opgestelde uitgangspunten en methoden door het raadplegen van domeinkennis van experts buiten het consortium.
  1. Eindarchitectuur TROEF

Een uitgebreide specificatie van de uiteindelijke architectuur van het gehele TROEF ecosysteem.

De ontwikkeling van de eerste use cases van TROEF is in volle gang. Systemen zijn met elkaar verbonden, data wordt uitgewisseld en dashboards worden ontworpen. Deze activiteiten eisen een duidelijke specificatie, een architectuur. Een proces wat goed gefaciliteerd dient te worden. Hier komt deR4 Change Boardbij kijken.

De change board is een selecte groep professionals van verschillende partners in het consortium met domeinkennis van Enterprise Architecture, modelleernotaties, procesvisualisatie, en datamodellen. De change board faciliteert de creatie van een specifieke use case architectuurplaat (of solution design) om de design keuzes en ontwikkeling volgens de TROEF uitgangspunten te garanderen binnen de verschillende resultaatgebieden in het consortium. Met behulp van deze plaat worden uitgebreide analyses uitgevoerd om gaps in de architectuur te identificeren. Maar waar moet men op letten in dit proces?

Replicatie

TROEF heeft als uitgangspunt om breed ingezet te kunnen worden in de markt door verschillende partijen en/of bedrijven die niet aangesloten hoeven te zijn bij het consortium. R4 en de change board zet zich in om designkeuzes met directe afhankelijkheid op systemen van consortiumpartners te voorkomen.

  • Standaarden

De change board zet zich in om in samenwerking met de ontwikkelgroepen missende ontwikkelcomponenten te herkennen en deze voor te leggen als potentieel standaard en het proces van standaardontwikkeling voor de markt te initiëren.

  • Privacy en veiligheid

De ontwikkeling van een use case en een minimal viable product focust zich voornamelijk op de ontwikkeling van een functioneel product. De change board adviseert en mitigeert op gaps in de omgang van klantdata en veiligheid in systeemconstructies. Een requirement in de architectuur die snel over het hoofd gezien wordt en cruciaal is om gelijk meegenomen te worden in de ontwikkeling.

  • Gelaagdheid architectuur

TROEF ontwikkelt in verschillende groepen hard aan de systemen voor het gebouw in de residentiele en utilitaire sector. De samenkomst van deze gebouwen in gemeenschappen en uiteindelijk het IoE maakt het TROEF ecosytsteem. De R4 change board zet zich actief in om de interoperabiliteit hiertussen te garanderen.

  • Herbruikbaarheid

Residentieel, utiliteit, en mobiliteit zijn allemaal doelgroepen met eigen use cases in het TROEF ecosysteem. Elke partij ontwikkelt op zijn eigen manier, maar allen voor TROEF. Het kan gebeuren dat er gelijke doelen zijn in ontwikkeling voor eigen doelgroep. De R4 change board zet zich in samen met de resultaatgebieden om bestaande componenten de identificeren en te registreren en dubbel werk in ontwikkeling te voorkomen.

Met de resultaten van deze analyses garanderen we met de changeboard en TROEF in zijn geheel dat verantwoordelijke ontwikkelpartijen in het consortium de juiste design keuzes maken die voldoen aan de eisen en normen die men kan verwachten van een Enterprise applicatie in de markt.


TROEF Architectuur en Smart Grid ontwikkeling

Smart Grids

Make it before you make it

Digital Twins

Samenwerken

Standaarden