Binnen de architectuur groep in het TROEF consortium wordt hard gewerkt aan het creëren van het raamwerk van het TROEF ecosysteem. Gebouwen met zonnepanelen, batterijen en smartmeters; energie uitwisselen tussen gekoppelde gebouwen in energiegemeenschappen; en een landelijk netwerk van gemeenschappen in het Internet of Energy (IoE). Een complexe gelaagdheid met verschillende belangen die samen het TROEF ecosysteem vormen.

De interoperabiliteit tussen de verschillende lagen van het TROEF ecosysteem (Gebouw, gemeenschap en IoE) is een cruciaal element voor een succesvolle implementatie van TROEF. De systemen en services, zowel bestaand als ontbrekend, dienen optimaal ingezet of ontwikkeld te worden om een succesvolle interoperabiliteit te garanderen. Hier komt de TROEF architectuur bij kijken en de groep hiervoor verantwoordelijk, resultaatgebied 4.

Sinds het begin van TROEF in 2020 heeft resultaatgroep 4 zich structureel ingezet met één doel voor ogen: het creëren van de eindarchitectuur van TROEF. Maar hoe doe je dit, en wat komt hierbij kijken? De groep focust zich op vier basis resultaten die als input dienen voor de creatie van een eindarchitectuur:

 1. Blauwdruk Technische Architectuur
  Deze bestaat uit een beschrijving van de Technische doelarchitectuur zoals deze voor ogen is aan het einde van TROEF en een inventarisatie met beschrijving van alle beschikbare systemen binnen het consortium.

 2. Gap analyse
  Deze bestaat uit een uitgebreide analyse van de missende componenten om de doelarchitectuur te realiseren.

 3. Expert Sessies
  Voor de validatie van opgestelde uitgangspunten en methoden door het raadplegen van domeinkennis van experts buiten het consortium.

 4. Eindarchitectuur TROEF
  Een uitgebreide specificatie van de uiteindelijke architectuur van het gehele TROEF ecosysteem.
De ontwikkeling van de eerste use cases van TROEF is in volle gang. Systemen zijn met elkaar verbonden, data wordt uitgewisseld en dashboards worden ontworpen. Deze activiteiten eisen een duidelijke specificatie, een architectuur. Een proces wat goed gefaciliteerd dient te worden. Hier komt de R4 Change Board bij kijken.

De change board is een selecte groep professionals van verschillende partners in het consortium met domeinkennis van Enterprise Architecture, modelleernotaties, procesvisualisatie, en datamodellen. De change board faciliteert de creatie van een specifieke use case architectuurplaat (of solution design) om de design keuzes en ontwikkeling volgens de TROEF uitgangspunten te garanderen binnen de verschillende resultaatgebieden in het consortium. Met behulp van deze plaat worden uitgebreide analyses uitgevoerd om gaps in de architectuur te identificeren. Maar waar moet men op letten in dit proces?

Replicatie
TROEF heeft als uitgangspunt om breed ingezet te kunnen worden in de markt door verschillende partijen en/of bedrijven die niet aangesloten hoeven te zijn bij het consortium. R4 en de change board zet zich in om designkeuzes met directe afhankelijkheid op systemen van consortiumpartners te voorkomen.

 • Standaarden
  De change board zet zich in om in samenwerking met de ontwikkelgroepen missende ontwikkelcomponenten te herkennen en deze voor te leggen als potentieel standaard en het proces van standaardontwikkeling voor de markt te initiëren.

 • Privacy en veiligheid
  De ontwikkeling van een use case en een minimal viable product focust zich voornamelijk op de ontwikkeling van een functioneel product. De change board adviseert en mitigeert op gaps in de omgang van klantdata en veiligheid in systeemconstructies. Een requirement in de architectuur die snel over het hoofd gezien wordt en cruciaal is om gelijk meegenomen te worden in de ontwikkeling.

 • Gelaagdheid architectuur
  TROEF ontwikkelt in verschillende groepen hard aan de systemen voor het gebouw in de residentiele en utilitaire sector. De samenkomst van deze gebouwen in gemeenschappen en uiteindelijk het IoE maakt het TROEF ecosytsteem. De R4 change board zet zich actief in om de interoperabiliteit hiertussen te garanderen.

 • Herbruikbaarheid
  Residentieel, utiliteit, en mobiliteit zijn allemaal doelgroepen met eigen use cases in het TROEF ecosysteem. Elke partij ontwikkelt op zijn eigen manier, maar allen voor TROEF. Het kan gebeuren dat er gelijke doelen zijn in ontwikkeling voor eigen doelgroep. De R4 change board zet zich in samen met de resultaatgebieden om bestaande componenten de identificeren en te registreren en dubbel werk in ontwikkeling te voorkomen.
Met de resultaten van deze analyses garanderen we met de changeboard en TROEF in zijn geheel dat verantwoordelijke ontwikkelpartijen in het consortium de juiste design keuzes maken die voldoen aan de eisen en normen die men kan verwachten van een Enterprise applicatie in de markt.