TROEF Digital Twin: Een Sprong voorwaarts in Energie-optimalisatie

In 2023 heeft de TROEF Digital Twin Groep onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven, aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen de Digital Twin-groep, met als voornaamste doel het optimaliseren van energie binnen lokale gemeenschappen. Deze mijlpaal markeert een cruciale stap in ons streven naar innovatie en duurzaamheid.

Gebouwmodellering: Onze toegewijde groep heeft een uitgebreide bibliotheek van gebouwmodellen ontwikkeld, specifiek afgestemd op de behoeften van Local Energy Communities (LEC). Deze innovatie stelt ons in staat om op een uiterst nauwkeurige manier de energiestromen binnen deze gemeenschappen te modelleren en te optimaliseren. Door gebruik te maken van geavanceerde software en expertise hebben we een nieuwe standaard gezet in modelleringstechnologieën.

IoE voor Energie-optimalisatie: Onze onderzoeken hebben aangetoond dat het Internet-of-Energy (IoE) een baanbrekende rol kan spelen in het transformeren van energiebeheer en het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Door slimme inzichten te integreren en nieuwe technologieën te verkennen, zijn we goed gepositioneerd om de energie-efficiëntie te verbeteren en duurzame praktijken te bevorderen.

Krachtige Besturingsstrategieën: Onze experimenten met besturingsstrategieën op zowel gebouw- als gemeenschapsniveau hebben veelbelovende resultaten opgeleverd voor gridstabiliteit en efficiëntie. Door slimme algoritmen toe te passen en geavanceerde controlemechanismen te ontwikkelen, kunnen we een betrouwbare en veerkrachtige energie-infrastructuur creëren die de behoeften van lokale gemeenschappen nauwkeurig aanpakt.

Samenwerking voor Succes: In nauwe samenwerking met de waardemodellen & replicatie groep hebben we hypotheses geïmplementeerd en efficiëntieverbeteringen gerealiseerd op het gebied van flexibiliteit en integratie. Deze collaboratieve aanpak heeft ons in staat gesteld om gezamenlijk nieuwe inzichten te verwerven en synergieën te benutten voor maximale impact.

Een Blik op de Toekomst: Met ons geavanceerde Virtuele Testomgeving platform en een team van getalenteerde experts aan boord, richten we ons op een naadloze integratie van modelleringstechnologieën op alle niveaus. Onze toewijding aan het bereiken van onze MOOI-doelen blijft onwankelbaar, en we zijn vastbesloten om een duurzame energietoekomst vorm te geven die de grenzen van innovatie overstijgt.

Bij TROEF zijn we gedreven door een gedeelde visie van vooruitgang en verandering. Samen zetten we stappen om de energietransitie te versnellen en een wereld te creëren waarin duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan.