Eigen windmolen levert TROEF-platform campus Bunnik lagere CO2-footprint

TROEF is gestart met een pilot waarin een windmolen direct wordt gekoppeld aan de energiegemeenschap Campus Bunnik. TROEF verhoogt hiermee het aandeel aantoonbare duurzame energie van de campus.

In combinatie met de zonnepanelen levert de pilot een aanzienlijk lagere CO2-footprint op van de zes gebouwen van de Campus Bunnik die zijn aangesloten op het TROEF-platform. De gebouwen delen energie met elkaar en organiseren hun eigen energie inkoop, zonder traditionele energieleverancier. Elk gebouw heeft een AI (artificial intelligence) die op basis van gebouwdata de energie inkoopt. Door gebruik te maken van lokale opwek, batterijen, elektrische auto’s en nu dus ook de windmolen, kunnen we de energiestromen optimaliseren. Zo kunnen we kosten verlagen en zo veel mogelijk energie gebruiken op de plaats waar het wordt geproduceerd en/of nodig is.

De volgende stap is dat we vraagsturing toepassen in de gebouwen, zodat we deze energie gebruiken op het moment dat deze beschikbaar is. Zo kan de aantoonbare CO2-footprint verder worden verlaagd. Door flexibel om te gaan met energie wordt bovendien de onbalans tussen vraag en aanbod lager. Dat maakt de risico’s en kosten lager voor zowel de producent, als voor de afnemers in de TROEF energiegemeenschap.

In deze pilot trekken de TROEF-partners Entrnce en BAM samen op. Op initiatief van TROEF is Eneco ET aangehaakt bij de pilot, Eneco beheert de windmolen. Het is de bedoeling om in de toekomst ook andere windmolens van grote en kleinere producenten toe te voegen aan het TROEF-platform.

Voordelen windenergie:
  • Door directe koppeling met een windmolen kunnen duurzaamheidsscores van projecten die nu in ontwikkeling zijn mogelijk worden verbeterd (BREEAM-score van projecten die voor 2021 omgevingsvergunning hebben);
  • Leidt tot aantoonbare duurzaamheid – energie gebruiken als deze wordt opgewekt;
  • Door eigen opwek energie te delen binnen de TROEF-gemeenschap worden we minder afhankelijk van de grillen van de markt;
  • Mogelijkheid overige kantoren aan te sluiten op het TROEF-platform en te verbinden met windmolens zoals deze.