Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

Binnen TROEF ben ik resultaatleider voor werkpakket 10: het internet of energy. Het TROEF-concept bouwen we op het idee van een gelaagd energiesysteem. Hierin wordt er van beneden naar boven waarde gecreëerd voor de klanten door eerst op gebouw- en woningniveau te optimaliseren, daarna samenwerkend binnen energiegemeenschappen en tot slot tussen deze energiegemeenschappen. Binnen het internet of energy werkpakket houden wij ons met die laatste laag bezig: energiegemeenschappen met elkaar en anderen verbinden. We gaan het mogelijk maken dat er onderling energie verhandeld kan worden en gezamenlijk flexibiliteitsdiensten geleverd kunnen worden aan de netbeheerders. Bovendien zorgen we er ook voor dat de energiegemeenschappen toegang krijgen tot de groothandelsmarkten om hun energie overschotten en tekorten te kunnen verhandelen. Omdat energiegemeenschappen verschillende opwek- en afname profielen hebben, kunnen ze door met elkaar te verbinden via het internet of energy elkaar versterken en is de verwachting dat ze zo uiteindelijk een lagere CO2-footprint kunnen realiseren. Ook dit maken we inzichtelijk en op die manier hopen we dat energiegemeenschappen elkaar af gaan proberen te troeven (ha!).

Ik ben erg trots op het feit dat ik als resultaatsleider van dit werkpakket alles aan elkaar mag knopen. Als onderdeel van netwerkbedrijf Alliander, kijken we bij ENTRNCE altijd naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk verschillende actoren duurzaam aan elkaar te verbinden. Niet alleen fysiek via de kabels en leidingen, maar ook digitaal zoals hier het geval is. De som is meer dan het geheel der delen en dat is precies wat we ook binnen TROEF gaan doen: samen elkaar versterken.

Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?

Om te zorgen dat wat we gaan ontwikkelen van toegevoegde waarde is, is het belangrijk dat we goed begrijpen waar onze klanten behoefte aan hebben. Gelukkig is het voor ons werkpakket relatief makkelijk om met ze in contact te komen: dit zijn namelijk de TROEF energiegemeenschappen. Ik ben daarom aangehaakt bij de andere werkpakketten om zo scherp te krijgen waar de behoeften van deze energiegemeenschappen liggen en hoe een internet of energy laag daar nog wat aan toe kan voegen. Naast de klanten binnen TROEF zelf, hebben de partners in het consortium, inclusief ENTRNCE, zelf ook al klanten die hier ook input voor kunnen leveren. Hierover zijn we met ze in gesprek en de input nemen we mee in ons werk.

Hoe zie je het komende jaar (2022) TROEF groeien en ontwikkelen?

Werkpakket 10 volgt in feite de andere werkpakketten. Gezien de focus op TROEF-energiegemeenschappen als klant is dat wel begrijpelijk, wij moeten immers een sluitende business case bouwen bovenop die van anderen. Dit jaar gaan we voor het internet of energy eerst een business plan opstellen om scherp te krijgen wat voor waarde de internet of energy laag toe kan voegen en hoe dit er globaal uit gaat zien. Nadat we dit uitgewerkt hebben, kunnen we overgaan naar de meer praktische kant: hoe gaan we dit realiseren, waar kunnen we op voortbouwen en hoe gaat dit er voor de klant uitzien? Voor TROEF als geheel zie ik dit jaar als de stap van theorie naar praktijk: we gaan door met het ontwikkelen van het concept, maar doen dit niet meer alleen op papier, maar tegelijkertijd ook in de woonwijken en bedrijventerreinen.

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?

Hoewel ik toevallig in de energiesector terecht gekomen ben, werk ik er nu al bijna 8 jaar met veel plezier in. Dit heeft twee redenen: idealistisch en inhoudelijk. Ik ben ervan overtuigd dat we onze economieën radicaal om moeten gooien. Niet alleen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om onze biodiversiteit en algehele leefbaarheid van de planeet te verbeteren. We zien steeds beter dat ons huidig pad niet de juiste is voor de langere termijn. Door veranderingen in de energiesector te realiseren kunnen we een belangrijke grote stap in de goede richting werken. Dit maakt dat ik het gevoel heb dat mijn werk ertoe doet. Als ik er op een meer inhoudelijke manier naar kijken, zie ik de energietransitie bovenal als een grote complexe opdracht. Ik hou ervan om me ergens in te verdiepen om te begrijpen hoe het precies werkt. Dit geldt zowel voor de technische als de economisch/sociale kant: de energietransitie is een enorme opgave dat alles en iedereen raakt. Welke stakeholders zijn hierin betrokken, waar komen ze vandaan en wat zijn hun belangen en afwegingen. Door die te begrijpen, krijg je ook meer inzicht in hoe we veranderingen gezamenlijk kunnen gaan realiseren. Binnen TROEF doen we dat binnen een consortium van verschillende partijen.

Wie denk jij dat bij uitstek zou kunnen helpen bij de energietransitie/TROEF uitdaging en waarom?

Iedereen met duurzaamheidsambities en vragen over hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Om van TROEF een succes te maken, is het van belang dat zoveel mogelijk bedrijven, inwoners, publieke instellingen (al dan niet via energiegemeenschappen) met elkaar verbonden worden. Dit moet het makkelijker maken om stappen te zetten richting duurzaamheid en als het goed wordt het ook nog eens goedkoper dan wanneer we het vooral zelf gaan doen.