Het TROEF Consortium begint binnenkort aan het derde jaar, de verkennende fase is voorbij en de eerste resultaten worden zichtbaar. Wekelijks worden er stappen gezet om de TROEF concepten te bouwen en te ontwikkelen.  

Het consortium is opgedeeld in tien verschillende resultaatgroepen, elk met een eigen verantwoordelijkheid, doel, focus én iemand die het allemaal aanstuurt: de resultaatleider. Maar wie zijn dit nu precies, en waarom doen zij mee aan TROEF? 

De resultaatleider die ons wat gaat vertellen over zijn rol binnen TROEF is Dennis van Goch.

Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

“Als mede-initiator en grootaandeelhouder in het TROEF concept, voelt het leiden van het programma als het bouwen aan een startup. Als programma manager van TROEF stuur ik het proces, verbind ik stakeholders, pitch de visie en draag ik over de breedte van het project bij aan de inhoudelijke ontwikkeling.

Versnellen van de duurzaamheid transitie vereist een andere aanpak, samenwerkingen en volledig nieuwe modellen. Dit brengt een mate van onzekerheid, vragen en een beroep op geduld. Dit is dan ook de reden dat TROEF een innovatie programma is. Ondanks de complexiteit heeft TROEF het vertrouwen van partners en de eerste klanten. Ik kijk dan ook met veel trots terug op de eerste periode. Als ik drie dingen mag noemen: we gaan dertig (30) gebouwen verbinden met TROEF, lanceren het TROEF community platform en bouwen een batterij oplossing in Den Haag. Bovenal ben ik er trots op dat de visie steeds breder gedragen worden en dat het team het concept verder brengt.”

Hoe zie je het komende jaar (2023) TROEF groeien en ontwikkelen?

“Met TROEF bouwen we aan een platform dat mensen toegang geeft tot het internet-of-energy zodat gebruikers actief kunnen bijdragen aan de duurzaamheid transitie. Op basis van het platform bieden we aantoonbare duurzaamheid, hoger rendement op duurzame maatregelen en verbinden we gebruikers in gemeenschappen. We sturen op de juiste energie op het juiste moment. Het concept van TROEF zorgt ervoor dat besparen achter de meter mogelijk wordt, maar dat samenwerken loont. Om in het oplossen van dilemmas te spreken; we overkomen het ‘prisoners dilemma’ voorkomen we een ‘zero-sum-game’ én voorkomen we ‘tradegy of the commons’. Dit doen we door de herkomst en prijzen transparant te maken, inkomsten uit diensten aan het netwerk volledige terug te geven en verantwoordelijkheid voor balans te verdelen.

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie? 

“Er zijn weinig vraagstukken zo zichtbaar, zo urgent en zo relevant in deze tijd als de duurzaamheidstransitie. Om klimaat verandering tegen te gaan, maar ook om onze onafhankelijkheid en welvaart te beschermen. Soms lijkt het alsof verduurzaming gaat om subsidies, verbieden en welvaart inleveren. Ik laat graag zien dat dit anders kan. In deze sector kan ik analytisch vermogen combineren met inhoudelijke kennis en ondernemerschap om te laten zien dat de duurzaamheid transitie nu versneld kan worden met een goed business model.

Wie denk jij dat bij uitstek zou kunnen helpen bij de energietransitie/TROEF uitdaging en waarom?

“Misschien kan Yvon Chouinard (zoek maar op) het programma management een keer overnemen. En niet alleen omdat we beiden hebben mogen genieten van bergbeklimmingen. Yvon heeft bewezen dat zaken en duurzaamheid hand in hand gaan; een doel van zijn bedrijf was het realiseren van winst voor de planeet. De grootste inspiratie vind ik niet het succes, maar het feit dat dit vanaf de start het plan was – ook toen mensen het nog niet zagen.

Voor mij is dit ook een moment om het stokje over te dragen. Dit doe ik op een moment dat er momentum is voor TROEF – we hebben de kans om vanuit een getest concept/visie op te schalen. Ik blijf via expert commissies zeker betrokken bij TROEF en wie weet keer ik in meer actieve rol terug. Mijn ambitie blijft om bij te dragen aan de duurzaamheid transitie door kennis van slimme energie, gebouwen en business development te benutten in het realiseren van het internet-of-energy.”