Inmiddels is het TROEF Consortium een jaar officieel onderweg en samen hard aan het werk om de eerste tastbare resultaten op te leveren. Wekelijks wordt er met elkaar vergaderd, samengewerkt en stappen gezet om de TROEF concepten te bouwen en te ontwikkelen.

Het consortium is opgedeeld in tien verschillende resultaatgroepen, elk met een eigen verantwoordelijkheid, doel, focus én iemand die het allemaal aanstuurt: de resultaatleider. Maar wie zijn dit nu precies, en waarom doen zij mee aan TROEF?
Obstakels en pluspunten
De tweede resultaatleider die ons wat gaat vertellen over haar club binnen TROEF is Heine van Wieren. Heine is werkzaam voor OrangeNXT, en vanuit zijn rol als Business Development Manager voor energyNXT, de SAAS-oplossing van OrangeNXT voor de ondersteuning van de energietransitie, is hij resultaatleider van resultaatgroep acht “Utiliteit”. Deze resultaatgroep vertaalt het TROEF concept naar de utilitaire markt, waarbij ze zich vooral richten op het ondersteunen van bedrijven en gemeenschappen van bedrijven die actief de energie transitie willen vormgeven door individueel en ook gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen zoals buurtbatterijen, laadpleinen en gezamenlijke duurzame opwek.
Het energyNXT platform van OrangeNXT heeft zich al bewezen in eerdere, vooral residentiële, projecten waar al diverse apparaten werden aangestuurd. TROEF geeft de mogelijkheid energyNXT breed uit te rollen en door ontwikkelen voor de zakelijke utilitaire markt, wat ook de reden is dat TROEF zo wordt gesteund vanuit de OrangeNXT organisatie.

De eerste focus van het resultaat gebied ligt op het ontwikkelen van proposities die voorzien in de behoefte van de TROEF klanten en rekening houden met de snel ontwikkelende marktomstandigheden.

Op de vraag hoe Heine tot nu toe terug kijkt op zijn rol, geeft hij aan dat het ontwikkelen van een “common ground” een uitdaging was. De deelnemers aan het TROEF consortium hebben allemaal een verschillende achtergrond en startkennis. Het op afstand werken zorgt voor een extra uitdaging maar inmiddels zijn de eerste documenten opgeleverd en is er een helder beeld wat de systeemarchitectuur voor de verschillende waarde proposities van TROEF wordt.
Inzicht en Flexbronnen: Batterijen en Laadpunten
De inzet en aansturen van batterijen en laadpunten voor elektrische auto’s bij kantoren om zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie direct te gebruiken en het energienet te ontlasten is waar Heine direct enthousiast van wordt. Het salderen en groen-wassen van energie geeft een vertekend beeld van onze energie voetafdruk volgens Heine. De plannen voor de eerste TROEF buurt batterij in het centrum van Den Haag zijn in een vergevorderd stadium! Wat de aansturing van de laadpunten betreft werkt Heine nauw samen met het resultaatgebied Mobiliteit.

Informatieverstrekking over de resultaten en toegevoegde waarde van TROEF in de vorm van begrijpelijke dashboards ziet Heine als de succesfactor voor de verdere uitrol van TROEF. De deelnemers moeten in één oogopslag zien wat het effect is van TROEF en hun eigen inspanningen; zo maken we de energie transitie inzichtelijk. Zo heeft TROEF als ambitie CO2 gebruik en besparing, kosten en inzet van flexibiliteit en de herkomst van energie realtime op 15 minuten basis te tonen.
Vooruitkijken
Welke doelen denkt Heine in 2022 met TROEF te realiseren? De eerste aantoonbare resultaten uit de living labs en launching customers dat samen werken loont en daarmee een helder inzicht in de toegevoegde waarde van TROEF voor de individuele bedrijven en organisaties. Het verbinden van de TROEF initiatieven op het gebied van Utiliteit, Mobiliteit en Residentieel tot een Internet of Energy is de volgende stap om nog meer effect te bewerkstelligen. Inzicht leidt tot verandering is het motto van Heine.
Sluit jij je aan?
Als laatste vraag ik Heine wie hij graag zou willen verbinden aan TROEF. Hier hoeft hij niet lang over na te denken: bedrijven en organisaties met de een duurzaamheid ambitie die geloven dat we alleen gezamenlijk het verschil kunnen maken! Dus ben jij iemand die TROEF écht een goed idee vindt en die graag vanuit zijn of haar enthousiasme de hele buurt hieraan wil verbinden? En denk jij dat jouw buurt of wijk geschikt is om de concepten van TROEF in te ontwikkelen? Sluit je dan aan bij TROEF en TROEF Buurtenergie en help zelf de energietransitie te versnellen.