Inmiddels is het TROEF Consortium elf maanden officieel onderweg en samen hard aan het werk om de eerste tastbare resultaten op te leveren. Wekelijks wordt er met elkaar vergaderd, samengewerkt en stappen gezet om de TROEF concepten te bouwen en te ontwikkelen.

Het consortium is opgedeeld in tien verschillende resultaatgroepen, elk met een eigen verantwoordelijkheid, doel, focus én iemand die het allemaal aanstuurt: de resultaatleider. Maar wie zijn dit nu precies, en waarom doen zij mee aan TROEF?
Obstakels en pluspunten 
De eerste resultaatleider die ons wat gaat vertellen over haar club binnen TROEF is Ingrid van Prooijen. Ingrid is werkzaam voor BAM Energy Systems, en vanuit haar rol als Programma Manager Smart Residential is zij resultaatleider van resultaatgroep zeven “Residential”. Deze groep vertaalt het TROEF concept naar de residentiële markt, waarbij ze zich vooral richten op het verbinden van woningen in lokale energiegemeenschappen, om op die manier waarde toe te voegen voor de bewoner. De focus ligt op het ontwikkelen van proposities en klantreizen. Op de vraag hoe Ingrid tot nu toe terug kijkt op haar rol, geeft ze aan dat de start een uitdaging was. In het begin van zo een intensieve samenwerking is het belangrijk om elkaar goed leren te begrijpen. Het op afstand werken zorgt voor een extra uitdaging. Maar inmiddels zijn we echt van start: “Er is een hechte samenwerking, en door het opzoeken en gebruiken van kennis en expertise bij partners die je zelf niet in huis hebt, kunnen we gecoördineerd experimenten opzetten en versnellen.” Vanuit BAM Energy Systems werd er al hard gewerkt aan het ontwikkelen van slimme woningen en buurten, wat ook de reden is dat TROEF zo wordt gesteund vanuit de organisatie. Hiermee was al een begin waarop doorgewerkt kon worden, wat volgens Ingrid enorm heeft geholpen met het lanceren van TROEF Buurtenergie. 
TROEF Buurtenergie 
Bij het noemen van TROEF Buurtenergie merk je dat dit een onderwerp is waar Ingrid enthousiast van wordt. Als ik haar vraag of dit een concrete stap is die haar groep nu al bereikt heeft, wil ze daar graag over uitweiden. TROEF Buurtenergie wil het energiesysteem van de toekomst een stap dichterbij brengen. Woningen mét zonnepanelen worden verbonden aan woningen zonder zonnepanelen, gebruikmakend van het bestaande energienet. Zo kunnen woningen zonder zonnepanelen toch gebruik maken van de zonne-energie die overblijft van de woningen met panelen uit de buurt (bron: www.troefbuurtenergie.nl). Op dit moment probeert Ingrid het concept ook te laten landen in nieuwe projecten, met het oog op replicatie. Zo kan TROEF het inzicht in het eigen energieverbruik ook op andere plekken gaan aanbieden. De vervolgstap is dan energiesturing, en misschien zelfs energielevering. En andere stappen die vanuit Resultaat 7 zijn gezet? 
“Andere concrete stappen zijn de ontwikkeling van de proposities, hoe zien we TROEF Buurtenergie voor ons, welke waarde heeft dat en hoe kan het onder de huidige wet- en regelgeving waarde toe blijven voegen.” 
Vooruitkijken 
Hoe ziet Ingrid het komende jaar TROEF groeien en ontwikkelen? Ook hier hoopt Ingrid dat TROEF Buurtenergie op een andere plek is gelanceerd, zodat ze energiesturing toe kan gaan passen en de TROEF propositie verder uit kan gaan werken. Met één of twee ‘Living Labs’ wilt Ingrid de twee soorten lokale energiegemeenschappen gaan verbinden met elkaar, wat de eerste concrete stap is richting een Internet of Energy. Er is nog veel te halen in de energietransitie. Om de wereld te redden, zal die echt versneld moeten worden. Vanuit haar idealisme en zingeving vindt Ingrid het mooi om daar aan bij te dragen. Vooral op het punt van gedrag en acceptatie, wat ze ook als een pijler ziet van TROEF. De techniek is er wel, maar de bewoners en gebouweigenaren moeten ook écht willen en hierin meegenomen worden. “Met de juiste klantreizen de bewoners en gebouweigenaren meenemen in het proces en concept, om zo op een laagdrempelige manier toch van waarde te zijn in de energietransitie.” Het is een ontzettend grote uitdaging, maar uiteindelijk draait het om hoe we het met elkaar kunnen bereiken. “En dat ik daarbij kan bijdragen, vind ik heel gaaf.” 
Sluit jij je aan? 
Als laatste vraag ik Ingrid wie zij graag zou willen verbinden aan TROEF. Hier hoeft ze niet lang over na te denken: lokale ambassadeurs in de wijk. Dus ben jij iemand die TROEF écht een goed idee vindt en die graag vanuit zijn of haar enthousiasme de hele buurt hieraan wil verbinden? En denk jij dat jouw buurt of wijk geschikt is om de concepten van TROEF in te ontwikkelen? Sluit je dan aan bij TROEF en TROEF Buurtenergie en help zelf de energietransitie te versnellen.