Het TROEF Consortium begint binnenkort aan het derde jaar, de verkennende fase is voorbij en de eerste resultaten worden zichtbaar. Wekelijks worden er stappen gezet om de TROEF concepten te bouwen en te ontwikkelen.  

Het consortium is opgedeeld in tien verschillende resultaatgroepen, elk met een eigen verantwoordelijkheid, doel, focus én iemand die het allemaal aanstuurt: de resultaatleider. Maar wie zijn dit nu precies, en waarom doen zij mee aan TROEF? 

Nieuw maar niet onbekend met TROEF

Deresultaatleider die ons wat gaat vertellen over zijnrol binnen TROEF is Jan Pellis. Jan is namens KPN actief in TROEF als resultaatleider voor R3 Waardemodel

Mijn rol en achtergrond verschilt iets van de andere resultaatleiders omdat ik niet bij KPN werkzaam ben, maar door hen wordt ingehuurd. Bij de start van TROEF heeft KPN resultaat 3 onder haar hoede genomen. Begin dit jaar bleek dat ze de rol van resultaatleider niet goed meer vanuit hun eigen organisatie in konden vullen. Toen ben ik in beeld gekomen om deze rol op te pakken. Ik had daarbij het voordeel dat ik geen onbekende was voor TROEF. Vanuit mijn vorige werkgeverStedin ben ik betrokken geweest bij de opstart van TROEF en de deelname van Stedin als partner. Ruim een jaar geleden heb ik, zoals je dat geloof ik zegt, een carrièreswitch gemaakt. Na ruim 18 jaar bij netbeheerder Stedin ben ik zelfstandig ondernemer geworden. De helft van mijn tijd besteed ik aan startup Powerfolio en de andere helft ben ik als ZZP’r actief voor opdrachtgevers. Dat laatste doe ik sinds juni voor 2 à 2½ dag per week voor TROEF.

Bij Stedin heb ik gewerkt aan thema’s als flexibiliteit, congestiemanagement en local energy communities. Daarbij ben ik een van de bedenkers van het Layered Energy System geweest dat een marktmodel voor een gelaagd energiesysteem met energiegemeenschappen geeft en een belangrijke inbreng voor TROEF vormt.

Waardemodel TROEF

Terug naar TROEF, resultaatgroep 3 heeft als doel om het waardemodel van TROEF te ontwikkelen, te beschrijven en uit te werken zodat het toegepast en gevalideerd kan worden in simulaties en living labs. Mijn focus ligt nu op het afronden van de eerste 4 deelresultaten van R3 die het TROEF concept, ook wel de blauwdruk genoemd, en op hoofdlijnen de waardestromen, proposities, usecases en rollen in TROEF beschrijven. Daarna, volgend jaar, zal de aandacht naar interactie met experts, stakeholders en klanten verschuiven om uit gesprekken met hen feedback op het TROEF concept op te halen om het verder aan te kunnen scherpen. Hiermee moet aan het einde van TROEF een volwaardig business- en marktmodel voor TROEF beschreven zijn.

Indruk na drie maanden

Na mijn betrokkenheid bij de start van TROEF ben ik er dus ruim een jaar tussenuit geweest. Wat me als eerste opviel is hoeveel er in een jaar gebeurd is. Wat er aan uitwerking van het oorspronkelijk idee van TROEF heeft plaatsgevonden en de veelheid aan informatie die hierover beschikbaar is gemaakt. Dat maakt het tot een aardige uitdaging om jezelf in te werken en aan te sluiten op de structuur en taal die binnen TROEF ontwikkeld is.

Urgentie en relevantie

Ik vind het ook een mooi moment om weer bij TROEF aangesloten te zijn omdat steeds duidelijker wordt dat we in Nederland nieuwe oplossingen nodig hebben om de energietransitie te laten slagen. Als we de problemen met congestie, hoge energieprijzen en handhaven van de balans in het net proberen op te lossen met traditionele middelen zal de verduurzaming stagneren en de rekening flink oplopen. De TROEF proposities die binnenkort beschikbaar komen, met energiegemeenschappen als basis, maken mogelijk dat er lokaal verduurzaamd kan worden binnen de huidige krapte in het energienet.

Vooruitkijken 

Welke doelen denkt Jan in 2022 met TROEF te realiseren? 

Naast de genoemde oplevering van deelresultaten van R3 wil ik vooral de rol van R3 als kompas voor TROEF realiseren:R3 als hulpmiddel en richting voor uitwerken en inrichten van het waarde deel van usecases en proposities. Met de kennis vanuit R3 kunnen we ook naar buiten. We zien dat er op wet en regelgeving zaken beter moeten om energiegemeenschappen volledig tot hun recht te laten komen en bij te laten dragen aan verduurzaming.

Sluit jij je aan? 

Als laatste vraag ik Jan wie hij graag zou willen verbinden aan TROEF. De wens van Jan is dat twee soorten partijen zich nog meer dan nu verbinden aan TROEF. Als eerste de groep die het kader voor energiegemeenschappen en proposities zoals die van TROEF bepaalt. De mensen die zich bezighouden met wet- en regelgeving, en netbeheerders die met de juiste prikkels en kaders energiegemeenschappen kunnen belonen voor hun bijdrage aan het energiesysteem. Als tweede groep ieder die zich als energiegemeenschap wil organiseren om te verduurzamen: bedrijventerrein, buurt of wijk!