Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

Ik ben werkzaam bij TROEF vanuit BAM Energy Systems. Als onderdeel van het BAM Graduate Program rouleer ik gedurende 2 jaar op 4 verschillende banen binnen de BAM Groep. In 2021 ben ik begonnen bij BAM Infra als tenderstrateeg, daarna ben ik BAM Bouw en Techniek aan de slag gegaan met een pilot voor een nieuwe aanpak voor bouwlogistiek. En nu ben ik sinds Januari 2023, voor mijn derde opdracht weer in een compleet andere sector beland. De energiesector is er een die erg verandert en voor buitenstaanders kan dit in het begin best wel complex en lastig zijn. Mijn taak zit er ook deels in om dit voor mensen zonder achtergrond in deze sector, en zonder technische achtergrond in het algemeen begrijpelijk te houden.

Mijn werk concentreert zich voornamelijk op twee resultaatgebieden, namelijk de residentiële en utilitaire sector (7 & 8). Binnen het residentiële domein heb ik de eer om leiding te geven aan pilots voor TROEF Buurtenergie. TROEF heeft prioriteit gegeven aan use-cases die we graag willen testen en implementeren, zoals het aanbieden van een energiedashboard dat bewoners in real-time hun energieopwekking en verbruik laat zien. Op deze manier kunnen zij zien welke energie er wordt gedeeld met buurtbewoners voordat het restant naar het net gaat. Daarnaast willen we graag de warmtepompen in de pilotwijken "slim aansturen". Dit houdt in dat we de warmtepomp opwarmen op momenten waarop de energie goedkoop en duurzaam wordt opgewekt, zoals midden op de dag wanneer de zon hard schijnt.

Als projectleider werk ik aan het TROEF Community Platform voor de utilitaire sector. Dit platform biedt een online omgeving en dashboard waarmee gebruikers en beheerders inzicht krijgen in het energiegebruik van hun pand en community, kunnen analyseren en vergelijken met andere panden en communities. Het platform zal een belangrijke rol spelen in ons aanbod aan utilitaire klanten en biedt ook de mogelijkheid om inzicht en tips over aanvullende duurzame maatregelen te communiceren. Momenteel richten we ons vooral op gebruikers van een pand, om zo het bewustzijn over duurzame energie te vergroten en het TROEF gedachtegoed breder te verspreiden. Heb je interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?

Voor de pilots in Quatrebras en Woerden zijn we aan het onderzoeken of we meer TROEF services kunnen aanbieden. Als we die services gaan aanbieden hebben we ook experimenten nodig die ons helpen deze oplossingen te gaan testen. Met name in deze voorbereiding zit veel tijd. Daarnaast zijn we ook bezig om de ervaringen vanuit de pilots en met de bewoners van de wijken op papier te zetten. Dit halen we bijvoorbeeld op in interacties met bewoners op bewonersavonden waar we er op 12 april een van hebben georganiseerd. Onze ervaring leert ons dat het aanbieden van een app en een belofte over toekomstige te testen use-cases onvoldoende is om mensen te verenigen in een community. Het is lastig om een betrokken community te behouden zonder duidelijke doelen en kaders. We hebben deze waardevolle ervaringen meegenomen naar toekomstige projecten, zoals Future Grid Crailo. Tijdens de afgelopen TROEF samenwerkingsdag hebben we met een grote groep nagedacht over de vraag hoe we een energy community kunnen definiëren en wat daar minimaal voor nodig is. Naast de techniek is het sociale deel een van de essentiële vraagstukken voor voortgang van de energietransitie.

Op utiliteitsvlak heb ik vanaf januari dit jaar een start gemaakt met ophalen van feedback op ons in december gelanceerde MVP (minimum viable product) platform. Op die manier zagen we dat we een in potentie goed product hebben, welke mensen interessant vinden en graag feedback op wilden geven. Mensen willen zelfs méér info zien, en deze info vergelijken met andere gebouwen en communities. Deze feedback en input hebben we vertaald naar een strategie om verder te ontwikkelen. We gaan nu stapsgewijs aan de slag om het platform steeds beter te maken en testen tussendoor of het doel van de faseringen zijn bereikt. Zo focussen we ons op Bewustzijn in de huidige ontwikkelingen en gaan we stapsgewijs meer functies toevoegen die ook Betrokkenheid en Gedragsverandering teweeg moeten brengen. In Juni leveren we versie 2 op op de Provada!

Hoe zie je het komende jaar TROEF groeien en ontwikkelen?

Ik denk dat de grootste uitdaging voor TROEF ligt in de transitie van een onderzoeksorganisatie naar een commerciële organisatie. Om robuuste oplossingen te kunnen bieden, hebben we toegewijde mensen nodig die samenwerken met verschillende organisaties om de producten en diensten van TROEF voortdurend te verbeteren. Mijn persoonlijke visie is dat we de onderzoeksfase in 2023 kunnen afronden en ons in 2024 vooral moeten richten op replicatie en commercialisatie, wat volgens mij ook in de planning staat!

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?

Ik vind het fantastisch dat de opkomende industrie nu echt tot bloei komt door de vele problemen die spelen. Hierdoor krijgt de sector eindelijk de erkenning die het verdient en wordt de waarde die voorheen als vanzelfsprekend werd beschouwd, nu daadwerkelijk benut. Dit heeft niet alleen geleid tot een slimmer en beter functionerend netwerk vanwege de noodzaak, maar ook tot een groenere aanpak door de mogelijkheid van lokale opwekking en opslag. De integrale aanpak van TROEF, waarin alle aspecten van het energienetwerk samenkomen, is voor mij de kers op de taart en maakt het nog interessanter.

Wie denk jij dat bij uitstek zou kunnen helpen bij de energietransitie/TROEF uitdaging en waarom?’

Ik ben van mening dat het belangrijk is dat iedereen in Nederland, Europa en de wereld een basisbegrip heeft van de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Voordat ik bij TROEF begon, wist ik zelf niet veel over het energienet en hoe congestie op het netwerk ons belemmert om volledig groen te worden. Door deze kennis heb ik nu een andere kijk op energie en wil ik op een groenere en kostenefficiënte manier omgaan met energie. Het zou geweldig zijn als deze kennis breed wordt verspreid, zodat meer mensen zich bewust worden van de uitdagingen en mogelijkheden van de energietransitie.

Zelf woon ik nog in een huurhuis uit 1916 met energielabel E, en is het voor mij op dit moment niet mogelijk om op een duurzamere manier met energie om te gaan. Ik hoop dat er meer aandacht en investeringen worden gedaan in het verduurzamen van bestaande woningen en dat er innovatieve oplossingen komen om dit te realiseren.