Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?
Namens de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werk ik aan TROEF als resultaatleider van Resultaat 6. Bij de TU/e werk ik als assistant professor binnen de onderzoeksgroep Building Performance van de unit Building Physics and Services (faculteit Bouwkunde). In mijn onderzoek houd ik mij onder andere bezig met het begrijpen en verbeteren van de prestatiesvan gebouwen, en dan met name gericht op energieprestaties en (thermisch) comfort. In ons onderzoek gebruiken we vaak (computer)modellen en simulaties om dergelijke gebouwprestaties te kunnen verbeteren en optimaliseren in zowel de ontwerpfase van gebouwen als de operationele fase. Deze kennis komt goed van pas binnen Resultaat 6.

In Resultaat 6ontwikkelen we namelijk modellen met twee verschillende doelen. Ten eerste ontwikkelen we een model waarmee we de prestaties van de TROEF lokale energiegemeenschappen kunnen onderzoeken; dit model noemen we de Virtual Test Environment. We willen dit modelgebruiken om verschillende vragen te beantwoorden over TROEF gemeenschappen, zoals, hoeveel CO2-emissies verwachten we te reduceren? Wat is de verwachte reductie van de piekbelasting op het net? En, wat levert dit financieel op? Maar ook, hoe kunnen we de prestaties van de lokale energiegemeenschap verbeteren?Hebben we (extra) elektrische batterijen nodig en hoe groot moeten die dan zijn? Welke regelstrategieën zijn er optimaal? Daarnaast ontwikkelen we Digital Twinmodellen die specifiek gebruikt kunnen worden om bepaalde assets (bijvoorbeeld batterijen) zo optimaal mogelijk aan te sturen.


In dit resultaatgebied werken we als TU/e samen met onderzoekers van zowel de faculteitenElectrical engineering en Bouwkunde. Deze samenwerking is erg belangrijk omdat er verschillende vakgebieden bij elkaar komen in de ontwikkeling van de lokale energiegemeenschappen.Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?
Op het moment zijn we al een heel eind opgeschoten met de Virtual Test Environment (VTE). Zo hebben al een aantal deelresultaten opgeleverd over de verschillende submodellen van het VTE, bijvoorbeeld de gebouwmodellen, de batterijmodellen en de gridmodellen. Daarnaast hebben we op het moment een model gemaakt van de Living Lab in Bunnik.


Hoe zie je het komende jaar (2023) TROEF groeien en ontwikkelen?
In de afgelopen jaren is er veel nagedacht over de verschillende use cases binnen TROEF. In het komende jaar zullen veel van deze use cases worden getest en gedemonstreerd. Het is spannend om te zien wat daar allemaal uitgaat komen. En uiteraard is dit een belangrijke stap om de meerwaarde van TROEFte laten zien!

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?
Op het moment is de energietransitie in de gebouwde omgeving (vanuit mijn engineering perspectief) één van de meest relevant thema’s voor de maatschappij. Het is uiteraard erg mooi dat ik met mijn onderzoek en via TROEF kan bijdragen aan deze transitie!