Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

Binnen TROEF vervul ik een brede rol over de verschillende resultaatgebieden, van het technische vlak tot de communicatie. Zo ben ik resultaatleider architectuur in de resultaatgroep 4 (R4). Deze groep is verantwoordelijk voor de creatie van de eindarchitectuur van het TROEF ecosysteem, dat tot doel heeft de transitie naar groene energie in de gebouwde omgeving te versnellen door een nieuw energie-ecosysteem te ontwikkelen. Als resultaatleider ben ik verantwoordelijk voor het leiden van de architectuur groep en de R4 change board, die bestaat uit professionals van verschillende partners in het consortium met domeinkennis van Enterprise Architecture, modelleernotaties, procesvisualisatie en datamodellen.

Tot nu toe kijk ik met veel voldoening terug op mijn rol binnen TROEF. Ik ben trots op de voortgang die we hebben geboekt bij het creëren van de eindarchitectuur van het TROEF ecosysteem en het faciliteren van de creatie van specifieke use case architectuurplaten. Het is uitdagend werk, gezien de complexe gelaagdheid en verschillende belangen van de partners en organisaties, maar we zijn erin geslaagd om onze doelstellingen te behalen. Ik ben enthousiast over de verdere ontwikkeling van TROEF en de bijdrage die we kunnen leveren aan de transitie naar groene energie in de gebouwde omgeving. Als lid van het TROEF-team ben ik niet alleen bezig bent met technische vraagstukken, maar vervul ik ook een rol in de communicatie van TROEF naar buiten toe. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten en resultaatgebieden, zowel binnen als buiten R4. Binnen TROEF speel ik een grote rol in de communicatiegroep en learning community R2. Hier beheer ik verschillende communicatiekanalen, programmeer en beheer ik de TROEF-website en werk ik actief mee aan het organiseren van TROEF-events.

Naast mijn betrokkenheid bij R2 ben ik ook actief in de platformontwikkelingsgroepen R8, die zich richt op de utiliteitsmarkt, en R10, die meer focust op het verbinden van energiegemeenschappen over het Internet of Energy. Ik denk mee en werk aan de ontwikkeling van de Track & Trace use cases in R8 en zo focus ik mij op het ontwikkelen van dashboard designs voor het Internet of Energy. Het is fantastisch om deel uit te maken van deze werkgroepen en te kunnen bijdragen aan het creëren van innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Ik ben dankbaar voor de kansen die TROEF mij biedt om mijn vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?

De R4 Change Board faciliteert de creatie van een specifieke use case architectuurplaat (of solution design) om de designkeuzes en ontwikkeling volgens de TROEF-uitgangspunten te garanderen binnen de verschillende resultaatgebieden in het consortium. Hierbij houden we rekening met aspecten als replicatie, standaarden, privacy en veiligheid. We voeren uitgebreide analyses uit om gaps in de architectuur te identificeren en werken samen met de ontwikkelgroepen om ontbrekende componenten te herkennen en deze voor te leggen als potentieel standaard.

Als change board ondersteunen we de creatie van solution designs voor de verschillende ontwikkelresultaatgebieden (R6, R7, R8, R9 en R10) in het TROEF consortium. We hebben analyses gemaakt van use cases en specifieke projecten om zo uiteindelijk een lijst van gaps in de architectuur te kunnen presenteren. Deze gaps worden meegenomen in de design keuzes tijdens ontwikkeling. Dit doen we door middel van het change board solution design proces. We hebben ons gefocust op het waarborgen van de interoperabiliteit tussen de verschillende lagen van het TROEF ecosysteem, namelijk het gebouw, de gemeenschap en IoE. We hebben ons ingezet om designkeuzes te vermijden die afhankelijk zijn van systemen van consortiumpartners om TROEF breed ingezet te kunnen worden in de markt door verschillende partijen en/of bedrijven die niet aangesloten hoeven te zijn bij het consortium. Daarnaast hebben we ons gericht op het herkennen van missende ontwikkelcomponenten en deze voor te leggen als potentieel standaard en het proces van standaardontwikkeling voor de markt te initiëren. Ook hebben we geadviseerd en mitigatie toegepast op gaps in de omgang van klantdata en veiligheid in systeemconstructies. Tenslotte hebben we ons gericht op de gelaagdheid van de architectuur en de samenkomst van de gebouwen in energiegemeenschappen en uiteindelijk het IoE. Al deze facetten dragen bij aan de creatie van specifieke componenten in de TROEF architectuur die ons uiteindelijk bij de eindarchitectuur zal brengen.

Hoe zie je het komende jaar (2023) TROEF groeien en ontwikkelen?

Een belangrijk aspect van de groei van TROEF zal liggen in het verder ontwikkelen en uitbreiden van de diensten en producten. Met het ontwikkelen van het community platform hebben we de eerste versie van het core product gerealiseerd. Komend jaar zullen we in TROEF het platform complementeren met nieuwe use cases om de doelstellingen van het project te waarborgen. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan het verbinden van gebouwen onder energiegemeenschappen en het realiseren van de eerste use cases op de Internet of Energy laag. Daarnaast zullen we met TROEF ook investeren in het aantrekken van nieuwe klanten en het versterken van de TROEF positie in de markt door middel van gerichte marketingcampagnes. Al met al kunnen we verwachten dat TROEF in 2023 zal blijven groeien en ontwikkelen, dankzij een sterke focus op innovatie en ontwikkeling.

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?

Het werken aan de energietransitie is voor mij een zeer interessante en uitdagende ervaring. Het TROEF project was mijn eerste aanraking met deze sector, en ik heb geleerd waarom specifiek het een zeer relevante en belangrijke kwestie is voor onze samenleving. Als IT-professional heb ik gemerkt dat er veel mogelijkheden zijn om de energietransitie te versnellen met behulp van technologie en data-analyse.

Tijdens mijn deelname aan het TROEF-project heb ik veel geleerd over de markt en expertise van de andere deelnemende partijen. Het is fascinerend om te zien hoe verschillende sectoren samenkomen om gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel. Deze ervaring biedt mij de mogelijkheid mijn horizon te verbreden en zo ben ik beter in staat om te begrijpen hoe mijn expertise als IT-specialist kan bijdragen aan de energietransitie.

Het bedenken van IT-gerichte oplossingen om de energietransitie te versnellen is een uitdaging waar ik veel voldoening uit haal. Bijvoorbeeld, het gebruik van geavanceerde data-analyse om het energieverbruik van de residentiele en utilitaire markt te optimaliseren door ze te bundelen in energiegemeenschappen. TROEF geeft me het gevoel dat ik een directe bijdrage lever aan het creëren van een duurzame toekomst voor ons allemaal.