Drie studententeams van de opleiding communicatie, media & design van de Hogeschool Utrecht zijn 8 weken aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag: Hoe kunnen we met behulp van de TROEF app bewoners helpen energie te gebruiken wanneer er lokale energie wordt opgewekt? Elk team heeft binnen het segment bewoners van all-electric woningen onderzoek gedaan naar een andere klantgroep. Studio Pür richtte zich op senioren, team SFX heeft gekeken naar de wensen van gezinnen en Bureau Invento deed onderzoek naar jongvolwassenen (25-25 jaar).

In de korte periode waarin de teams aan de slag zijn gegaan hebben zij literatuuronderzoek gedaan, interviews uitgevoerd, enquêtes uitgestuurd en reviews van bestaande energie-apps bestudeerd. 

Voor ons was het een nieuwe ervaring om niet alleen een product en ontwerpen, maar om ook met de doelgroep in gesprek te gaan en samen met hun ons concept zo te kunnen verbeteren zodat het beter aansluit op hun wensen.”- Studio Pür

Op basis van de verschillende inputs hebben de teams persona’s opgesteld en klantreizen ontwikkeld én natuurlijk mock-ups ontworpen. De ontwerpen van de teams voor de TROEF app geven antwoord op de hoofdvraag en passen bij de behoeftes van de klantgroepen. 

Het onderzoek en de opleveringen van de teams neemt het TROEF consortium mee als input om tot de vereisten voor het TROEF dashboard te komen. Hartelijk dank Studio Pür, team SFX en Bureau Invento!

Het doel dat TROEF wil bereiken is prachtig. All-electric wonen is niet genoeg. De energie die door de woning stroomt moet ook groen zijn. En hoe mooi is het als de energie lokaal wordt opgewekt. Ik wens TROEF een mooie en groene toekomst te gemoed, want een toekomst met TROEF is een duurzame toekomstteam SFX