Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

Ik ben onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU). In deze rol borg ik een juiste en consistente uitvoer van de ruim 30 experimenten die we gaan uitvoeren. Uiteindelijk willen we kunnen kijken welke interventies goed werken, en welke minder goed, zodat we gericht keuzes kunnen maken in de interventies die we aan TROEF-klanten gaan aanbieden. Daarnaast werken er vanuit de HU regelmatig studenten mee aan TROEF. Ik begeleid deze studenten en zorg enerzijds dat ze betrokken en enthousiast blijven en anderzijds dat de kwaliteit van hun werk hoog is.

Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?

Veel van het werk dat ik doe, vindt plaats achter de schermen. Zo heb ik een template voor de experimentplannen ontwikkeld. Alle resultaatleiders gebruiken deze template om hun experimenten te definiëren en eenduidig op te zetten. Daarbij heb ik de experimentplannen samen met de resultaatleiders ingevuld voor elk van de experimenten. Zodoende hebben we nu een stapel experimenten liggen die we de komende maanden uit gaan voeren.

Naast de experimentplannen heb ik een groep studenten begeleid die een demonstratietafel hebben gemaakt. Deze tafel maakt het mogelijk om slimme energiesystemen als TROEF uit te leggen aan mensen die minder nauw betrokken zijn bij de mogelijkheden die geboden worden. We hebben de tafel al gebruikt met bewoners, studenten en andere belanghebbenden en hebben daar veel positieve feedback op gekregen. Slimme sturing van energie begint te leven voor de mensen die met de tafel gespeeld hebben.Als vervolg zijn de studenten nu een serious game aan het ontwikkelen met de tafel. Hierdoor kunnen mensen zelf aan de slag gaan met uitdagingen als het CO2-neutraal maken van een woonwijk of het terugbrengen van de energiekosten voor deze wijk.

Hoe zie je het komende jaar TROEF groeien en ontwikkelen?

Het komende jaar wordt een spannend jaar voor de deelnemers aan TROEF. Veel van de voorbereidende ontwikkelingen zijn zo goed als afgerond, en nu gaan we daadwerkelijk verschillende experimenten uitvoeren. Het wordt interessant hoe de experimenten laten zien of we onze ambities met betrekking tot CO2- en kostenreductie kunnen waarmaken door middel van de interventies die tot nu toe zijn uitgedacht.

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we nu als Nederland voor staan. De urgentie om te veranderen is groot, en tegelijkertijd zijn de mogelijkheden minstens zo groot. Ik vind het leuk om de transitie mee vorm te geven en tegelijkertijd aan mensen te laten zien welke mogelijkheden er al zijn. Ik merk dat als je praat met mensen, ze vaak heel enthousiast worden over wat er kan en zich vaak afvragen waarom daar niet meer aandacht aan besteed wordt. Ik besteed die aandacht er graag aan!

Wie denk jij dat bij uitstek zou kunnen helpen bij de energietransitie/TROEF uitdaging en waarom?’

De energietransitie is iets waar we allemaal bij kunnen helpen. De één zal een voortrekkersrol vervullen met het volledig isoleren en elektrificeren van zijn huis, de ander gaat een elektrische auto rijden, de derde sluit simpelweg een energiecontract bij een groene energieleverancier… Uiteindelijk is het belangrijk dat we vandaag en morgen allemaal kleine of grote stapjes nemen, zodanig dat over een paar jaar de energievoorziening weer net zo’n ‘saai’ onderwerp is als het decennia lang geweest is in Nederland.