Het TROEF project wordt gevormd door verschillende partners en organisaties. Wat is jouw rol precies binnen TROEF, en hoe kijk je daar tot nu toe op terug?

Sinds een klein jaar ben ik aangesloten bij het innovatieve TROEF consortium. Mijn rol binnen het TROEF consortium is resultaatleider van resultaatgebied 9 (R9) met als onderwerp mobiliteit. Ik begon mijn rol met geringe kennis en heb daarom ook flink kennis op moeten doen om tot een gewenst niveau te komen om zodoende goed te kunnen participeren in het consortium. Achteraf ben ik erg blij dat ik ben aangesloten bij de club. We zijn – met verschillende partijen - innovatief bezig binnen een erg complexe markt. Dit maakt het erg uitdagend.

Welke concrete stappen, klein of groot, heb je tot nu toe gezet die je al met ons kan delen?

Binnen R9 focussen we ons op de participatie van een elektrische auto binnen een energiesysteem. Elektrische auto’s hebben namelijk een behoorlijke invloed op je energieprofiel. We werken daarbij uit hoe een willekeurige laadpaal met een willekeurige Charge Point Operator(CPO) aangestuurd kan worden door een willekeurig Energie Management Systeem (EMS).  Daarnaast hebben we verschillende testplannen uitgewerkt die moeten gaan lijden tot bruikbare inzichten van een EV binnen een energiegemeenschap.

Hoe zie je het komende jaar (2023) TROEF groeien en ontwikkelen?

2023 staat voor TROEF in het teken van de eerste experimenten uitvoeren en de marketingpropositie uitwerken. Een spannend jaar, alles wat we namelijk hebben opgeschreven (op basis van kennis binnen het consortium, digital twins & literatuur) gaan we in de praktijk uitproberen. Daarnaast hebben externe factoren zoals de uitzonderlijke fluctuaties in de energieprijzen de noodzaak van een slim energie ecosysteem alleen maar vergroot. In potentie valt er veel te halen, nu nog waarmaken.

Wat vind je het leukste of interessantste aan werken aan de energietransitie?

Geen dag is hetzelfde. Bepaalde standaarden moeten nog worden uitgewerkt, passend wetgeving moet in veel gevallen nog worden opgesteld & innovaties vliegen je dagelijks om de oren. We moeten van het fossiel af, dat is zeker. De overheid stelt daarom ambitieuze targets op die deze sector laat bruisen. Het is erg leuk om hieraan bij te dragen. Je hebt echt het gevoel dat je een bepaalde impact kan maken.

Wie denk jij dat bij uitstek zou kunnen helpen bij de energietransitie/TROEF uitdaging en waarom?’ 

Een goeie samenwerking tussen ons overheidsorgaan en de bedrijvigheid. In de praktijk worden we nog regelmatig geremd met innovatieve oplossingen. Wet- en regelgeving loopt in principe vaak achter ten op zichte van innovaties. De tijd tussen een nieuwe innovatie & passende regelgeving kan echt wel verkleind worden. Hierbij is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er voldoende tijd beschikbaar is om de juiste keuze te maken.