Breng een aantal energiegebruikers bij elkaar, bijvoorbeeld samenwerkende bedrijven of een groep huishoudens. Geef hun inzicht in hun energiebehoefte en laat zien wat het betekent als je die behoefte op verschillende manieren invult. Zoals tegen de laagst mogelijke kosten. Of met de minste CO2-uitstoot. 
Verbind de gebruikers aan elkaar in een lokale energiegemeenschap, waarin zij energie- en dataproducten en diensten met elkaar kunnen uitwisselen. Op basis daarvan kunnen zij zelf kiezen hoe zij op een voor hen optimale manier in hun energiebehoefte voorzien.

Dat is in een notendop wat het TROEF-project mogelijk wil maken: lokale energiegemeenschappen die alleen energie gebruiken als ze die nodig hebben en overschotten met elkaar delen. ‘Om dit goed te kunnen doen maken wij voor de gebruikers de energiemarkten transparanter en de verschillende keuzemogelijkheden inzichtelijk. Dat leidt voor hen tot lagere kosten, tot een kleinere CO2-footprint en tot efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet’, zegt Daan Rutten, die aan TROEF meewerkt vanuit ENTRNCE, een softwarebedrijf – voortgekomen uit Alliander – dat via een beurs gebruikers en aanbieders van energie aan elkaar koppelt.

Lees het hele interview op: RES Praktijkverhalen