Meer informatie over ROBUST en de Stakeholder dag: https://tki-robust.nl/waardevolle-feedback-tijdens-de-eerste-robust-stakeholder-dag/ - bovenstaande afbeelding credit; presentatie stakeholderdag ROBUST (2022). 

TROEF werkt samen met andere MOOI consortia aan het versnellen van de energie transitie. In de feedback-sessie georganiseerd door ROBUST zoeken we actief naar aanknopingspunten; kunnen we living labs verbinden? kunnen we samenwerking tussen kennis instellingen verbeteren? TROEF richt zich op het verbinden van gebruikers met het internet-of-energy, de waarde die daaruit ontstaat moet de verduurzaming van gebouwen en gebieden beter betaalbaar maken. ROBUST richt zich op het versnellen van de uitrol van elektrische mobiliteit waarbij actief participeren in de energie infrastuctuur ervoor zorgt dat ROBUST onderdeel is van de oplossing, en niet van het probleem.  Maar er is ook veel overlap in de vraagstukken met betrekking tot de beschikbare flexibiliteit en de manier van opschalen. Beiden leggen ook verbinding met GoPacs zodat elektrische mobiliteit én energie gemeenschappen kunnen bijdragen aan het verminderen van congestie. De gezamenlijke missie om de verduurzaming van Nederland te versnellen - delen van kennis helpt om dit doel te behalen.