De bewoners hebben op deze avond kennis kunnen maken met elkaar, het TROEF Buurtenergie team, en met het dashboard waar zij gebruik van gaan maken in het project. Ook zijn de bewoners aan de slag gegaan met de verschillende waardes die zij verbinden aan het onderwerp energie. Dit heeft geleid tot mooie gesprekken waarbij ideeën tussen de bewoners zijn uitgewisseld.

Prachtig hoe helder en kritisch bewoners van Quatrebras (NL) reflecteerden op hun rol als gemeenschap in de energietransitie: “Iedereen van ons zit hier in zijn eigen appartement, bijna iedereen heeft zonnepanelen op het dak. Ik begrijp niet waarom mensen zoals wij met zonnepanelen gebruik kunnen maken van de energiecompensatiemaatregelen.” “Ik ben ervan overtuigd dat hoe groter de community wordt, hoe interessanter de business case wordt. Ik doe mee omdat ik het leuk vind, maar het is niet alsof het winstgevend is. De uitdaging is om de gemeenschap echt groot te laten worden” We zijn verheugd om de komende 1,5 jaar met deze groep samen te werken om te bouwen aan een rechtvaardig en inclusief energiesysteem. 

We kijken met een positief gevoel terug op die kick-off die we samen met Ligthness Aug.e en Duneworks hebben neergezet! Hiermee zijn de eerste stappen gezet richting het vormen van een energiegemeenschap.