Eind 2021 hebben twee studententeams van de minor Co-design, onderdeel van de Hogeschool Utrecht, een opdracht vanuit het TROEF-project gekregen. De opdracht was om een interactie te ontwerpen tussen het TROEF Internet-Of-Energy en de gebruiker/bewoner van een Lokale energiegemeenschap. De resultaten waren interessant en bruikbaar voor het TROEF project. Om de opdracht in kaart te brengen hebben de studenten als eerste een Giga-map gemaakt. Vervolgens zijn er samen met potentiele gebruikers Co-design sessies gehouden om mogelijke oplossingen te bedenken. De bevindingen van de studenten waren met name dat er in een gemeenschap als eerste aandacht besteed moet worden aan het creëren van 'bewustzijn' over het energieverbruik. Hun onderzoek wees namelijk uit dat als er een informatieve campagne, samen met een 'trigger' die feedback geeft in een wijk of huis geplaatst wordt, bewoners best bereid zijn hun energieverbruik beter af te stemmen met de op dat moment beschikbare duurzame energie. De campagne zou moeten focussen op de volgende vier pilaren, met elk een eigen aanpak: educatie, motivatie, communicatie en als laatste vertrouwen. De gekozen trigger was een artificiële boom waarvan de bladeren van kleur veranderden op basis van de beschikbare energie. De inzichten die opgehaald zijn door de studenten tijdens het project zullen bijdragen aan de Customer Experience visie, die binnen TROEF als leidraad fungeert voor het vormgeven van de klantervaring van de nieuwe TROEF diensten. TROEF wil graag de teams ANY-WAY (Jascy Torres, Charlotte van Gorkum, Daphne Scheerder en Jorg Verhagen) en Ping-Pong (Fabiola Pot, Jim Verheijen, Lia McNamara en Swen Karssen) bedanken voor hun bijdrage.
Lees hier meer.