Tijdens de recente deelsessie over wet- en regelgeving werden deelnemers overladen met waardevolle inzichten over energiegemeenschappen. Eva Winters (TNO) en Job Swens (J-OB) trakteerden ons op twee informatieve inleidende presentaties, waarin ze de Nederlandse en Europese kaders schetsten die bepalen wie deel mag nemen aan energiegemeenschappen en welke activiteiten zij mogen ontplooien.

De daaropvolgende panelsessie bracht drie boeiende sprekers naar voren, waaronder Stefan Lodewecykx (aug.e) en Giancarlo Stanco (Energyswap), die specifiek ingingen op de huidige situatie in Vlaanderen. Wouter van den Akker (Alliander) verbreedde het perspectief door verschillende mogelijkheden uiteen te zetten waarmee energiegemeenschappen, door hun flexibiliteit, kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van het energienet.

Deze deelsessie bood niet alleen een schat aan informatie, maar liet ons ook enkele belangrijke lessen mee naar huis nemen:

  1. Complexiteit van Energiegemeenschappen: Hoewel energiegemeenschappen qua activiteiten lijken op energiebedrijven, moeten ze toch aan andere eisen voldoen. Begrip van deze subtiliteiten is essentieel.

  2. Bottom-Up Kracht: De bottom-up structuur van energiegemeenschappen biedt een uitgelezen kans om burgers en het midden- en kleinbedrijf actief te betrekken bij de energietransitie, wat het draagvlak vergroot.

  3. Flexibel Vermogen: Door hun flexibiliteit kunnen energiegemeenschappen een sleutelrol spelen in het efficiënter benutten van onze energie-infrastructuur.

Om optimaal van deze voordelen te profiteren, is het cruciaal dat we internationale ervaringen blijven betrekken bij de vormgeving van de Energiewet. Deze terugblik op de deelsessie getuigt van een succesvolle en leerzame bijeenkomst, waarbij de toekomst van energiegemeenschappen centraal stond. Blijf op de hoogte voor meer inzichten en ontwikkelingen binnen het TROEF-netwerk!