TROEF partner Entrnce

Spot on Power

Entrnce

Transitie vorm gegeven op lokaal niveau

Naarmate we op weg zijn naar een duurzamere markt, wordt het energiesysteem ook complexer. Energieopwekking uit duurzame bronnen is minder voorspelbaar dan koolstof-tegenhangers terwijl de vraag toeneemt. Grid beperkingen zijn duidelijk en traditionele retailermodellen worden onder de loep genomen. Het is onze overtuiging dat de energietransitie op lokaal niveau vorm krijgt. In onze felle ambities om te versnellen naar een koolstofarme toekomst, willen we een transparante en eerlijke uitwisseling van energie mogelijk maken en uiteindelijk een bijdrage leveren aan een marktmechanisme dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Energie voor iedereen, op het juiste moment.

De ontwikkeling van nieuwe marktmodellen

Bij ENTRNCE wilden we de markt vereenvoudigen en transparanter maken. Door lokale elektriciteitstransacties te stimuleren, beheersen we netbeperkingen voordat ze zich voordoen en bieden we een middel voor het faciliteren en financieel vaststellen van bilaterale deals tussen lokale producenten en afnemers. Samen met onze klanten ontwikkelen we al nieuwe marktmodellen. Binnen het huidige regelgevingskader hebben we een manier bedacht om de traditionele markt te verbinden met een duurzame en gedecentraliseerde toekomst.

Elke denkbare energietransactie

Met ENTRNCE hebben we een digitaal, transparant, gebruiksvriendelijk en onafhankelijk platform ontwikkeld voor het afhandelen van elke denkbare stroomtransactie. Onze sterke matching-algoritmen en verwerking van marktgegevens stellen producenten en consumenten in staat elkaar niet alleen op ENTRNCE te vinden, maar ook energie met elkaar te verhandelen en inzicht te krijgen in de oorsprong en bestemming van verhandelde stroom. Op elk aggregatieniveau en op elk moment. Door lokaal verbruik van duurzame stroom te stimuleren, biedt onze oplossing de middelen om nieuwe energieconcepten te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit en betaalbaarheid van de smart grids van de toekomst.

Bijdrage aan TROEF

ENTRNCE heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling van systemen t.b.v. toegang tot energiemarkten en een peer-2-peer platform. Mede-ontwikkeling business modellen en ontwikkeling van platform voor toegang tot energiemarkten. Betrokken bij vermarkten van TROEF-dienst.

Website:https://entrnce.com/