TROEF partner TUe

Technische Universiteit

Technische Universiteit

TUe

Onze universiteit

We leiden studenten op en bevorderen kennis in wetenschap en technologie ten behoeve van de mensheid. We integreren onderwijs en onderzoek om onze studenten en wetenschappers in staat te stellen opinieleiders te worden en het onvoorstelbare te ontwerpen en te bereiken. In nauwe samenwerking met onze publieke en private partners vertalen we ons basisonderzoek naar zinvolle oplossingen.

Samenwerking mentaliteit

De Technische Universiteit Eindhoven is een jonge universiteit, opgericht in 1956 door het bedrijfsleven, de lokale overheid en de academische wereld. Vandaag de dag staat hun geest van samenwerking nog steeds centraal in de universitaire gemeenschap. We koesteren een open cultuur waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën uit te wisselen en initiatieven te nemen.

Persoonlijke aandacht en ruimte voor talent

De Technische Universiteit Eindhoven biedt academisch onderwijs dat gedreven wordt door fundamenteel en toegepast onderzoek. Onze onderwijsfilosofie is gebaseerd op persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele ambities en talenten. Ons onderzoek voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. We verleggen de grenzen van de wetenschap, waardoor we voorop lopen in snel opkomende onderzoeksgebieden.

Scientific curiosity with a hands-on mentality

De Technische Universiteit Eindhoven combineert wetenschappelijke nieuwsgierigheid met een hands-on mentaliteit. Met fundamentele kennis zijn wij in staat om oplossingen te ontwerpen voor de zeer complexe vraagstukken van vandaag en morgen. We begrijpen dingen door ze te maken en we maken dingen door ze te begrijpen.

TU/E and brainport: een bloeiend ecosysteem

Onze campus ligt in het centrum van een van de krachtigste technologiehubs ter wereld: Brainport Eindhoven. Wereldwijd onderscheiden we ons als het gaat om samenwerking met geavanceerde industrieën. Samen met andere instellingen vormen we een bloeiend ecosysteem met één gemeenschappelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren door middel van duurzame innovaties.

Bijdrage aan TROEF

TU/e heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Smart Grids/Smart Energy Systems, Building performance en het modelleren van dergelijke systemen en brengt dit in in TROEF. In dit project is TU/e verantwoordelijk voor het ontwerp, test en evaluatie van de oplossingen in het nieuwe energie-ecosysteem.

Website:https://www.tue.nl/