Publicaties

 • Eigen windmolen voor BAM energy campus Bunnik

  TROEF Energy is gestart met een pilot waarin een windmolen direct wordt gekoppeld aan de energiegemeenschap Campus Bunnik. TROEF verhoogt hiermee het aandeel aantoonbare duurzame energie van de campus. In combinatie met de zonnepanelen levert de pilot een aanzienlijk lagere CO2-footprint op van de zes gebouwen van de Campus Bunnik die zijn aangesloten op het TROEF-platform.


 • Amsterdam selecteert AM voor ontwikkeling Vreeswijkpad

  Onze partner AM is door gemeente Amsterdam geselecteerd voor de ontwikkeling van Vreeswijkpad. Dit winnende concept is klimaatadaptief, natuurinclusief én heeft specifiek aandacht voor lokale energie uitwisseling, gefaciliteerd door TROEF Buurtenergie. Met TROEF Buurtenergie kunnen de toekomstige bewoners van Vreeswijkpad de door hen opgewekte energie slim uitwisselen binnen de buurt en omgeving.


 • TROEF Buurtenergie

  Met TROEF willen we het energiesysteem van de toekomst tastbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Daarom lanceren wij TROEF Buurtenergie. Waar je samen met je community aan een schonere toekomst kunt werken.
  Meer weten? kijk op www.troefbuurtenergie.nl


 • Digitaal magazine: Data & Digitalisering - TROEF: Verbinding tussen energiegemeenschappen is geen toekomstmuziek


 • Studententeam Universiteit Utrecht

  TROEF werkt aan een gezonde, duurzame en verbonden toekomst op basis van energiegemeenschappen. We werken graag samen met studententeams om op basis van een jonge, innovatieve blik de duurzaamheid transitie te versnellen. Eén van de eerste projecten is gestart in samenwerking met de Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen. Hierbij een korte toelichting van het studententeam over hun opdracht.


 • Investigating the energy flexibility of Dutch office buildings on single building level and building cluster level

  Christina Papachristou demonstreert dat Nederlandse kantoren meer dan 14GWh aan flexibiliteit kunnen bieden aan het Nederlandse energienet. Dit alleen met het bufferen van thermische massa waarmee ook het temperatuurcomfort in de kantoren zelf verbetert kan worden. Flexibel afnemen van het net kan een grote rol spelen in de energietransitie. TROEF moet het mogelijk maken voor kantoren en gebouwen om deel te nemen aan het nieuwe energie ecosysteem.


 • TROEF toont aan dat samenwerken in een energiegemeenschap loont

  TROEF, het consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen dat de energietransitie in Nederland wil versnellen, is gestart met het opzetten van energiegemeenschappen. Het streven is om de participanten in deze gemeenschappen meer rendement te bieden op energiemaatregelen en daarnaast inzicht te geven in de herkomst van duurzame energie. In verschillende living labs heeft TROEF aangetoond dat samenwerken in een energiegemeenschap loont. Een belangrijke stimulans voor de betrokken partijen is dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) recent bekend heeft gemaakt TROEF een MOOI-subsidie toe te kennen.


 • Multidisciplinair Nederlands consortium brengt met 'Internet of Energy' tempo in versnelling energietransitie - Duurzaam Ondernemen

  Een consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen start een samenwerking die met de toepassing van ‘Internet of Energy’ de energietransitie in Nederland wil versnellen. Het consortium - TROEF genaamd – ontwikkelt hiervoor een nieuw gelaagd energie-ecosysteem waarmee duurzame energie transparant en optimaal kan worden uitgewisseld tussen gebouwen en gebieden, met een zo laag […]