TROEF Buurtenergie is een initiatief van BAM. BAM werkt hiervoor samen met i.LECO, een software ontwikkelaar die zich specifiek richt op het faciliteren van lokale energiegemeenschappen. 

Lokale energiegemeenschappen kunnen van grote betekenis zijn voor de versnelling van de energietransitie. De ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen staat nog in de kinderschoenen. Om lokale energiegemeenschappen echt onderdeel te maken van ons energiesysteem is het nodig dat het huidige energiesysteem op allerlei vlakken verandert. Om deze verandering teweeg te brengen zijn er allerlei verschillende partijen nodig – van netbeheerders tot software ontwikkelaars, van bouwers tot leveranciers. Onderlinge samenwerking is hiervoor van groot belang. 

BAM zoekt deze samenwerking op binnen het Nederlandse consortium TROEF. i.LECO werkt met partijen samen binnen het Europese consortium LIGHTNESS. Beide consortia werken aan het energiesysteem van de toekomst, waarbij lokale duurzame energieproductie en lokale energiegemeenschappen centraal staan. 

BAM en i.LECO hebben afspraken gemaakt over het onderzoek dat wordt gedaan binnen TROEF Buurtenergie. Deze afspraken zijn belangrijk om bijvoorbeeld vast te leggen dat wij uw energiegegevens in lijn met privacy wetgeving anoniem verwerken.

Door de krachten te bundelen en op zowel nationaal niveau als op Europees niveau te leren, brengen we het energiesysteem van de toekomst sneller dichterbij. 

Wilt u meer lezen over het Nederlandse consortium TROEF? Klik hier.

Wilt u meer lezen over het Europese consortium LIGHTNESS? Klik hier.