Afgelopen week zijn we van start gegaan met TROEF Buurtenergie in Quatrebras Quartier I met een kick-off evenement. De kick-off heeft plaatsgevonden in het lokale wijkcentrum ’t Rietland waar de bewoners werden ontvangen door het TROEF Buurtenergie team. Middels een informatieve en interactieve presentatie zijn de bewoners meegenomen in het doel van TROEF Buurtenergie en hoe het project bijdraagt aan de energietransitie waar we ons met z’n allen op het moment in bevinden. De bewoners hebben nader kennis kunnen maken met elkaar, het TROEF Buurtenergie team, en met het dashboard waar zij gebruik van gaan maken in het project. Ook zijn de bewoners aan de slag gegaan met de verschillende waardes die zij verbinden aan het onderwerp energie. Dit heeft geleid tot mooie gesprekken waarbij ideeën tussen de bewoners zijn uitgewisseld. Hiermee zijn de eerste stappen gezet richting het vormen van een energiegemeenschap.

We kijken terug op een hele geslaagde kick-off en kijken ernaar uit om met deze groep enthousiaste deelnemers lokale duurzame energie uit te wisselen in de buurt!