Inmiddels zitten we alweer in maart 2023, en kijken we terug op een leerzaam en bewogen jaar 2022. Een jaar waarin duidelijk werd hoe belangrijk het is efficiënt met energie om te gaan. Wij werden ons opnieuw ervan bewust dat de slimme omgang met energie kosten kan besparen en onze aarde leefbaarder kan houden. Maar energie kan ook de solidariteit in mensen oproepen en het streven om energie schoon en lokaal te houden.

Voortgang in Quatrebras

Er is het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt met TROEF Buurtenergie in de wijk Quatrebras in Badhoevedorp. In 2022 zijn we begonnen met het installeren van de benodigde apparatuur om bewoners inzicht te geven of ze op het juiste moment de juiste energie gebruiken. We hebben ook onderzocht of het plaatsen van een buurtbatterij financieel haalbaar is en gekeken naar andere flexibele assets die toegevoegd kunnen worden. In september 2022 vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats waar waardevolle inbreng is verzameld. Het is opvallend dat er een groep bewoners actief is in het verminderen van CO2-uitstoot en energiebesparing. Er is veel interesse in de usecases van TROEF en bewoners zijn geïnteresseerd om hun warmtepomp als flexibele asset te gebruiken.

Resultaten

De pilots in de wijken Schilderskwartier en Quatrebras tonen aan dat energiegemeenschappen positief kunnen bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting en aan energiebesparing. Door lokaal opgewekte hernieuwbare energie ook lokaal in de energiegemeenschap te gebruiken, kunnen we vermijden dat deze energie opgewekt dient te worden door middel van fossiele brandstoffen. Zo is er in Quatrebras aangetoond dat sinds juni 2022 ongeveer 8.500 kWh lokaal gedeeld kon worden, wat overeenkomt met het vermijden van ongeveer 3 ton CO2 emissies. Het is indrukwekkend dat deze resultaten zijn bereikt, gezien de soms trage ontwikkelingen op dit gebied. Nederlandse pilots lopen voorop in vergelijking met Europese pilots op dit vlak. We werken samen naar een innovatief energiesysteem dat bijdraagt aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Uw deelname speelt hierbij een waardevolle rol!

2023

Voor 2023 zijn er plannen om bewoners verder te helpen bij het verminderen van hun milieubelasting en het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Er wordt ook gewerkt aan het uitbreiden van de projecten naar andere steden in Nederland. In Quatrebras zal er meer aandacht worden besteed aan dynamische prijzen om bewoners te stimuleren om energie op het juiste moment te gebruiken. Er wordt onderzocht welke flexibele assets, zoals een warmtepomp, kunnen worden toegevoegd om nog meer duurzame energie op het juiste moment te gebruiken!