Inmiddels zitten we alweer in maart 2023, en kijken we terug op een leerzaam en bewogen jaar 2022. Een jaar waarin duidelijk werd hoe belangrijk het is efficiënt met energie om te gaan. Wij werden ons opnieuw ervan bewust dat de slimme omgang met energie kosten kan besparen en onze aarde leefbaarder kan houden. Maar energie kan ook de solidariteit in mensen oproepen en het streven om energie schoon en lokaal te houden.

Voortgang in het Schilderskwartier

In Woerden hebben we met de pilot van TROEF Buurtenergie mooie stappen gezet! Terugkijkend op het eerste jaar van TROEF Buurtenergie in het Schilderskwartier in Woerden, vonden er in februari en september 2022 bewonersavonden plaats waar verschillende onderwerpen werden besproken. Er werd onder andere ingegaan op uitdagingen in de energietransitie en het TROEF-project. Ook werd er gezamenlijk gekeken naar de TROEF Buurtenergie app en werd uitgewisseld welke informatie voor bewoners waardevol kan zijn. Via een gemeenschapsspel hebben we geluisterd naar de verschillende redenen die deelnemers hebben om aan het project mee te doen. Deze bijeenkomsten hebben ons veel geleerd over hoe we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van bewoners in vergelijkbare wijken en contexten. Bovendien bleek het een mooie gelegenheid voor deelnemers om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Wat hebben we geleerd?

Belangrijke leerpunten die we hebben opgehaald, zijn dat milieu, comfort en geld besparen belangrijke onderwerpen zijn voor bewoners van energiegemeenschappen. Bewoners vinden het jammer dat ze met een actieve bijdrage aan het juiste energiegebruik op het juiste moment nog geen geld kunnen verdienen. Verder blijkt begeleiding nodig te zijn voor bewoners bij het gebruik van de TROEF Buurtenergie app en het begrijpen van de gamification-elementen. Het inzicht dat de app biedt, wordt echter zeer gewaardeerd en wordt gezien als een eerste stap richting het gebruik van de juiste energie op het juiste moment. Veel deelnemers vinden de spelelementen van de app erg leuk en doen hier graag aan mee.

2023

We hebben vertrouwen dat we met de inzichten die we hebben opgehaald in het Schilderskwartier een goede bijdrage kunnen leveren aan het opzetten van energiegemeenschappen in ander wijken. We gaan in 2023 dan ook gewoon door met het ophalen van feedback en inzichten!