TYMLEZ (een NoviqTech bedrijf) heeft met succes de eerste fase van de TROEF integratie afgerond, een belangrijke stap in de missie van het consortium naar een duurzame energietoekomst. Tijdens deze fase werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een gespecialiseerde TROEF-infrastructuur voor nauwkeurige berekeningen en tracking van CO2-uitstoot door de succesvolle integratie van het Carbon Central-platform van TYMLEZ in de TROEF-infrastructuur.

Een belangrijk aspect van deze prestatie was de integratie van de meterstanden van gebouwen in Carbon Central. Deze gegevens, die cruciaal zijn voor nauwkeurige CO2-berekeningen en het aanmaken van certificaten, werden verkregen van de BAM-kantoorcampus via het BAM Building Analytics-platform. TYMLEZ zorgde in samenwerking met BAM voor een soepele stroom van metergegevens uit de gebouwen en legde zo de basis voor robuuste berekeningen van de CO2-uitstoot.

Bij de berekening van CO2-emissies binnen het TROEF-ecosysteem zijn nauwkeurige emissiefactoren essentieel. Het BAM Building Analytics-platform levert cruciale gebouwgegevens, waaronder 15-minuten slimme meterstanden die een gedetailleerd overzicht geven van het energieverbruik en de lokale energieproductie door bijvoorbeeld zonnepanelen.

Een aanzienlijk deel van het energieverbruik in het ecosysteem is afkomstig van lokale productiemiddelen en de rest van het Nederlandse energienet. Om een precieze CO2-emissiefactor te bepalen, is inzicht in de energiemix van het Nederlandse net noodzakelijk. Deze informatie wordt verkregen via TenneT, de nationale hoogspanningsnetbeheerder van Nederland. TYMLEZ haalt de meest recente opwekkingscijfers op met intervallen van 15 minuten. Hoewel deze gegevens de energieverdeling over grijze energieactiva nauwkeurig weergeven, is de verdeling van groene energieactiva niet inbegrepen. Om deze dataset aan te vullen, heeft TYMLEZ toegang tot een tweede bron voor de distributie van groene energie op het Nederlandse net, beschikbaar gesteld door NetAnders.

Met behulp van deze opwekkingscijfers wordt een precieze CO2-factor berekend voor elk gebouw binnen het TROEF-ecosysteem. In combinatie met de meterstanden van de gebouwen wordt de CO2-uitstoot berekend met een granulariteit van 15 minuten. Deze zorgvuldige aanpak garandeert nauwkeurigheid in de beoordeling van de milieu-impact van de gebouwen binnen het TROEF ecosysteem.

De gegevens uit deze berekeningen dienen als integrale input voor de TROEF-dashboards, waardoor het energieverbruik en de emissies in realtime kunnen worden gevolgd. Naast deze directe toepassing vinden de gegevens hun nut in verschillende andere TROEF use cases, met name in batterijbeheer en CO2 optimaal asset management. Deze dataset geeft TROEF-klanten inzichten die verder gaan dan alleen monitoring, waardoor ze hun energiemiddelen kunnen optimaliseren en hun CO2-voetafdruk kunnen minimaliseren als een gemeenschap op het internet van energie.

Ook is nu mogelijk om TROEF-klanten te voorzien van bijbehorende CO2-certificaten, gebaseerd op gebouw emissiegegevens. Deze certificaten dienen als tastbaar bewijs, waardoor klanten hun milieu-impact op transparante wijze kunnen aantonen aan klanten, stakeholders en aandeelhouders. Door te beschikken over concrete cijfers die zijn opgeslagen met behulp van blockchaintechnologie, kunnen TROEF-klanten hun inzet voor duurzaamheid effectief aantonen en vertrouwen kweken bij hun zakelijke partners en de bredere gemeenschap. In 2024 zal TYMLEZ in samenwerking met het consortium de aanmaak van groene energiecertificaten implementeren. Dit initiatief houdt in dat klanten van gebouwen die een overschot aan groene energie genereren, beloond worden met deze certificaten als erkenning van hun bijdrage aan duurzame energieproductie. Deze certificaten, die een overschot aan groene energie vertegenwoordigen, zullen in de toekomst kunnen worden verhandeld binnen het TROEF-ecosysteem of op externe markten, waardoor een waardevolle inkomstenstroom uit overtollige groene energie ontstaat. Deze pragmatische aanpak bevordert niet alleen de productie van duurzame energie, maar stimuleert ook energie-effici├źntie, in lijn met TROEF's inzet voor ecologische duurzaamheid en economische levensvatbaarheid.