Een nieuw gelaagd energie ecosysteem

optimale energie uitwisseling met en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

TROEF heeft de ambitie om de transitie naar groene energie in de gebouwde omgeving te versnellen door een nieuw energie ecosysteem te

ontwikkelen. Door toepassing van dit energie ecosysteem wordt de CO2 footprint aantoonbaar verminderd, worden de transitiekosten verlaagd en realiseren gebruikers een hoger rendement op hun investering in groene energie. Een energie ecosysteem is een gemeenschap waarin de aangesloten (particuliere en zakelijke) deelnemers de mogelijkheid hebben hun lokaal opgewekte groene energie uit te wisselen met andere deelnemers binnen die gemeenschap door middel van de door TROEF ontwikkelde technologie, proposities en klantreizen. Dit wordt het Internet

of Energy genoemd. Deelnemers binnen de gemeenschap stemmen dus lokaal de verbruikte energie af op de beschikbare energie en komen zo tot een optimale benutting van de energie. De energie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen kantoren, woningen alsmede voertuigen en wordt transparant vastgesteld. Doordat de herkomst van de energie aantoonbaar is wordt de verlaging van de CO2 footprint bewijsbaar. Om dit te realiseren worden beschikbare data en kennis van gebouwen slim benut.

Next


Concrete doelstellingen van TROEF

Door energiegemeenschappen onderling te verbinden, draagt TROEF bij aan de ontwikkeling van en geeft toegang tot het Internet of Energy, dat volgens TROEF in belangrijke mate de route naar het energiesysteem van de toekomst bepaalt.

De concrete doelstellingen van TROEF zijn:

  • het verbeteren van het rendement van duurzame maatregelen met dertig procent;
  • het reduceren van de energiekosten met twintig procent;
  • het verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met dertig procent;
  • het realiseren van aantoonbaar CO2-neutrale gebouwde omgevingen.
Next

Het TROEF consortium

Het TROEF consortium bestaat uit meerdere bedrijven en instellingen met uiteenlopende specialisaties met betrekking tot de ontwikkeling van het gelaagde energie-ecosysteem. Het consortium bestaat uit gebiedsontwikkelaars, energie service providers, platform service providers, data service providers, netbeheerders/balansverantwoordelijken, kennisinstellingen, standaardisatie-platformen en markt faciliterende partijen.

Next

Gelaagd Energie Ecosysteem

TROEF

Lokale Energiegemeenschap Platform

Geeft volledig inzicht in eigen energie gedrag voor zowel de utiliteit als woning sector.

Internet of Energy Platform

Verbindt en beheert lokale energie gemeenschappen.

CO2 reductie

Optimaal gebruik van energie leidt tot een significante reductie in CO2

Interactieve Dashboards

Tonen duidelijk inzicht in gerealiseerde CO2-reductie, flexibiliteitswaarde, piekreductie, energieverbruik en -waarde

CO2 certificaten marktplaats

Een CO2 marktplaats biedt de mogelijkheid vrijgekomen CO2 certificaten te verhandelen

Interfacing technieken

Verbinden lokale LE-platformen met elkaar waardoor een lokale gemeenschap onderling energie data kan uitwisselen.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op!