TROEF partner NEN

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEN

NEN maakt afspraken voor een betere wereld

Bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, worden er partijen en belanghebbenden met elkaar verbonden en komen zij tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit wordt gedaan in nationale en/of internationale normcommissies. Daarnaast wordt de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk ondersteund door middel van trainingen en praktijkgidsen.

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm via NEN Connect. NEN faciliteert ook de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema's. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

Al ruim 100 jaar

NEN is opgericht in 1916 en heeft sinds 2016 het predicaat Koninklijk. NEN is uitgegroeid tot een organisatie met ruim 300 medewerkers, ruim 550 normcommissies en zo'n 5500 actieve commissieleden.

NEN en TROEF

Internationale klimaatdoelstellingen vereisen een reductie – of eliminatie – van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging. Hoe zorgen we voor efficiënt gebruik van energie? Wat is duurzame energie? Hoe wordt dit opgewekt en opgeslagen? Hoe ziet het proces van integratie in het nieuwe energiesysteem eruit? Hoe zorgen we ervoor dat deze transitie veilig verloopt? Wat zijn betrouwbare technologieën en producten? Maar ook: wanneer is iemand een behendig installateur? Dit zijn vraagstukken waaraan NEN een bijdrage kan leveren in de vorm van trainingen, (inter)nationale normen, andere soorten afspraken en de andere diensten en producten van NEN.

NEN is al jaren actief bezig is om samen met stakeholders te bepalen of bestaande normen voldoen om de energietransitie te versnellen en of er nieuwe normen ontwikkeld moeten worden. De samenwerking met de partners van TROEF is een van de vormen waarin NEN de energietransitie wil versnellen. Voor meer informatie kijk opwww.nen.nl/energietransitie. NEN is trekker van de ontwikkeling van de Technische Architectuur met als resultaat een publiekelijk beschikbare blauwdruk voor een gelaagd energie-ecosysteem en een draaiboek voor het ontsluiten van een andere energiegemeenschap.

Website:https://www.nen.nl/