2023 was een belangrijk jaar voor TROEF waar veel stappen zijn gemaakt in de ontwikkeling van het TROEF ecosysteem. Verschillende prestaties zijn behaald, waaronder de oprichting van het "Business Board" om actieve discussies te bevorderen over optimalisatie van oplossingen en commerciële implementatie. Tijdens de Provada-beurs werd het Energiedashboard van TROEF gelanceerd, terwijl het eerste seminar plaatsvond, gericht op kennisuitwisseling over de toekomst van energie. Pilots en experimenten zijn uitgevoerd, zoals de opening van de Stadsbatterij voor Energierijk Den Haag. Het ecosysteem bevordert openheid in mobiliteitsintegratie en heeft een nieuwe Living Lab opgericht. Strategisch richtte TROEF zich op netcongestie, terwijl de waarde van TROEF in de markt werd gepositioneerd met een ontwikkeld waardemodel en marketingstrategie. Duurzaamheid werd geïntegreerd via CO2-tracking en certificaten, terwijl Digital Twin-simulaties werden uitgevoerd voor voorspellingen en optimalisaties. De Learning Community droeg bij aan onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Uitdagingen omvatten de verandering in het consortium en governance-uitdagingen, maar actieve inspanningen worden gedaan om deze te overwinnen en verdere verbeteringen door te voeren.
Lees meer over de TROEF-resultaten in 2022 in de volledige rapportage: TROEF voortgangsrapportage 2023