Bij TROEF Energy werken we aan een nieuwe visuele weergave om het TROEF waardemodel toegankelijker te maken voor potentiële klanten. Het waardemodel is ontworpen om een breed scala aan waardevolle inzichten voor potentiële klanten te bieden, waaronder een gedetailleerde analyse van de financiële aspecten, zoals kostenbesparingen en investeringsrendement, evenals gebouwgegevens zoals energieverbruik, efficiëntie en CO2-uitstoot.

Een van de sleutelpunten hier is de presentatie van de verwachte ROI voor investeringen in TROEF. Bovendien kan het waardemodel tonen hoe TROEF kan bijdragen aan aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot bij klanten en hoeverre TROEF invloed heeft op de energie zelfconsumptie. Ook toont het waardemodel de flexibiliteitsmogelijkheden die TROEF biedt op de energieprestaties van gebouwen en laat zien hoe TROEF bijdraagt verbeteren van het energielabel.

Met een verbeterde visuele weergave van het TROEF waardemodel kunnen potentiële klanten nog duidelijker zien hoe TROEF waarde toevoegt aan hun gebouwen.

Voor meer informatie en updates over het TROEF Energy Consortium, volg ons op LinkedIn of houd onze website in de gaten!