Het energiesysteem van de toekomst
Hoe zorgen we voor een lagere CO2 uitstoot, lagere kosten en minder impact op het elektriciteitsnet? En dit in een wereld waar we meer afhankelijk zijn van hernieuwbare energie en tegelijkertijd de vraag naar elektriciteit toeneemt. Met TROEF bereiden we ons voor op het energiesysteem van de toekomst en helpen we onze klanten in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het programma
Tijdens deze middag gaan we aan de hand van inspirerende sprekers en gezamenlijk met experts dieper in op de TROEF-architectuur en cruciale aspecten van standaardisatie. Welk einddoel heeft TROEF voor ogen? Welke principes liggen aan de basis van de TROEF-architectuur? Welke barrières ten aanzien van de architectuur heeft TROEF te overbruggen en zijn er nog nieuwe gaps in de architectuur te identificeren? Daarnaast behandelen we in een parallelsessie de recente wet- en regelgeving in het energiedomein in relatie tot energiegemeenschappen. Welke kansen bieden de nieuwe energiewet en lopende ontwikkelingen? We gaan hierop in met sprekers die vanuit verschillende rollen bezig zijn met energiegemeenschappen.

Locatie: RDM Next - Scheepsbouwweg 8, 3089 JW Rotterdam
13.00 - 13.30 | Kick-off – TROEF: Het energiesysteem van de toekomst
13.30 – 15.30 | Deelsessies (parallel)
Deelsessie 1: De TROEF architectuur & standaarden
Arie Hardenbol (NEN) en Sjoerd Schelvis (TYMLEZ)
Deelsessie 2: De nieuwe wet- en regelgeving & TROEF
Jan Pellis (Powerfolio) en Daan Rutten (ENTRNCE)
15.30 - 15.45 | Wrap up
15.45 - 17.00 | Kennismarkt & borrel

Denk mee en schrijf je nu in!